اتحاديه اروپا به جاي موقف برادرکوچک خواهان مناسبات برابر با ايالات متحده امريکا است | افغانستان | DW | 10.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اتحاديه اروپا به جاي موقف برادرکوچک خواهان مناسبات برابر با ايالات متحده امريکا است

درهم آمييختگي نزديک اتحاديه اروپا وايالات متحده امريکا تنها اقتصادي نه، بلکه همچنان سياسي ونظامي مي باشد.

اتحادیه اروپا درکنار درهم آمیزی نزدیک موجود خواهان برابری با ایالات متحده امریکا می باشد

اتحادیه اروپا درکنار درهم آمیزی نزدیک موجود خواهان برابری با ایالات متحده امریکا می باشد

بين اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريکا در اهداف اساسي سياست شان در مجموع اتفاق نظر وجود دارد. در زمينه هاي سياست خارجي و سياست امنيتي هردو جانب به صورت تنگاتنگ با هم کار مي کنند. اين يک دوستي نزديک است، اما نه بدون نقاط مورد مناقشه، چنانچه گونتر فرهويگن معاون رياست کميسيون اتحاديه اروپا چند روز قبل تاکيد کرد:

"اين مشارکت بلند پروازانه اي است، و در عين زمان مشکل. اين مشارکت از ما اروپايي ها خواستار آن است تا در صحنۀ بين المللي مشترکات بيشتري را از خود نشان دهيم، اما اين مشارکت از دوستان امريکايي ما نيز مطالبه باز انديشي را مي کند، يعني آنان بايد بپذيرند که نقش رهبري در جهان بايد تقسيم گردد."

اقدامات امنيتي به وسيلۀ ايالات متحده امريکا، منظما ً زمينه ساز منازعه ميان اتحاديه اروپا و واشنگتن مي باشد. نمونۀ تازۀ آن تشديد شرايط سفر اروپايي ها به ايالات متحده امريکا است. مسافران اروپايي از 27 کشور اتحاديه اروپا در آينده اقلا ً سه روز پيش از سفر شان بايد خود را از طريق فورمۀ آنلاين راجستر نمايند. اين ثبت مشخصات بنابر گفته مايکل چيرتوف امنيت ايالات متحده امريکا را دربرابر حملات تروريستي افزايش مي دهد.

گزاري قرار است که امنيت ايالات متحده امريکا را از حملات تروريستي افزايش دهد.

جانس جانسا نخست وزیر سلوانیا حین پذیرایی ازبوش جهت همایش سران اتحادیه اروپا وایالات متحده امریکا

جانس جانسا نخست وزیر سلوانیا حین پذیرایی ازبوش جهت همایش سران اتحادیه اروپا وایالات متحده امریکا

مثلا ً شهروندان ايالات متحده امريکا مي توانند بدون ويزه به کشور هاي اتحاديه اروپا سفر کنند، اما تا هنوز شهروندان 10 عضو جديد اتحاديه اروپا براي سفر در ايالات متحده امريکا، بايد ويزه بگيرند. اتحاديه اروپا از مدت هاست که پافشاري مي کند که واشنگتن اين مقررات ويزه گرفتن را براي همه کشور هاي عضو آن بي اعتبار سازند. فرهويگن به نمايندگي از کميسيون اتحاديه اروپا مي گويد:

"از نگاه سياسي قابل فهم نيست که ما به حيث اروپايي ها در سيستم شينگين شامل هستيم، اما مهمترين کشور هم پيمان ما در سفر کشورش با ما برخورد متفاوت دارد. به اين دليل ما به رئيس جمهور امريکا توافقي را ياد آوري مي کنيم که مقررات ويزه را لغو مي کند."

در نشست سران اتحاديه اروپا وايالات متحده امريکا در شهر برودو در سلوانيا، مبارزۀ مشترک عليه دهشت افگني نيز مطرح مي گردد. ايالات متحده امريکا چندين بار کمبودي در آمادگي عمليات در نزد بعضي از کشور هاي اتحاديه اروپا را مورد انتقاد قرار داده است. آنچه که در اين انتقاد به آلمان مربوط مي شود، بايد ارتش اين کشور قبل از همه در جنوب افغانستان بيشتر سهم بگيرد.

گونترفرهویگن معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همواره مسئله برابری دوشریک دوسوی اتلانتیک را مطرح می کند

گونترفرهویگن معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همواره مسئله برابری دوشریک دوسوی اتلانتیک را مطرح می کند

اتحاديه اروپا به نوبۀ اش از وضعيت زندانيان ايالات متحده امريکا در اردوگاه گوانتانامو د رکوبا انتقاد مي کند. چيم اوزديمير از حزب سبز ها در پارلمان اتحاديه اروپا از ايالات متحده امريکا تقاضا مي کند:

"... بستن زندان هاي گوانتانامو و تمام زندان هاي مخفي ديگر در جهان. اين مهم است که به دوستان امريکايي خود توضيح دهيم: که يا بايد زنداني ها به صورت قانوني و برمبناي حقوقي محاکمه شوند و يا در صورت بيگناهي بايد آزاد گردند و به صورت مناسبي جبران خسارت گردند."

موضوع مورد اختلاف ديگر ميان اتحاديه اروپا و واشنگتن مسالۀ سياست اقليمي است. اروپايي ها تحت رياست شوراي اتحاديه اروپا، حفظ اقليم را در مرکز سياست خود قرار داده اند. براي نخستين بار آنان توافق کرده اند که اخراج گاز کاربن داکسايد از موتر ها را که به اقليم مضر است کاهش دهند. اما ايالات متحده امريکا تا هنوز از امضا کردن پروتوکول کيوتو براي حفظ اقليم خود داري مي ورزد.

مطالب مرتبط

آگهی