ائتلاف برای کاستن رقم پناهجویان | مهاجرت به اروپا | DW | 24.02.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

ائتلاف برای کاستن رقم پناهجویان

کنفرانس بالقان در ویانا، در رابطه با بحران پناهجویان، بیشتر یک گام آزمایشی سیاسی بود، که نتیجۀ بزرگی نداشت. اما در هرصورت هدف از این کنفرانس اولتر از همه دادن یک سیگنال قوی به آتن، بروکسل و همچنان برلین بود.

کشور های "مسیر بالقان" می خواهند با همکاری های نزدیک و اقدامات ملی رقم مهاجرانی را که از این مسیر به غرب اروپا می روند، کاهش بدهند. در کنفرانس بالقان غربی، که به ابتکار اتریش امروز چهارشنبه (۲۴ فبروری ۲۰۱۶) در ویانا برگزار شده بود، ده کشور اشتراک کننده به توافق رسیدند که متقابلاً نیرو های پولیس خود را به ویژه به مناطق بحرانی اعزام کنند. در این کنفرانس افزون بر آن فیصله به عمل آمد که برای رد پناهجویان و ثبت نام آنها باید معیار های واحدی تعیین گردد.

یوهانا میکل لایتنر وزیر داخلۀ اتریش گفت: "شمار کثیری از مهاجرین، پناهجویان اقتصادی اند". زبستیان کورتس وزیر خارجۀ این کشور در این کنفرانس تأکید کرد که اجازه دادن عبور سریع مهاجرین به سوی غرب اروپا باید پایانی داشته باشد. او افزود "ما خواهان یک واکنش خردمندانۀ زنجیره یی هستیم". کورتس همچنان یادآور شد که موج پناهجویان باید در یونان، در یک مرکز ثبت پناهجویان در جزایر یونان باید متوقف ساخته شود، نه اینکه آنها باید هرچه زودتر به طرف غرب اروپا انتقال داده شوند.

وزیر خارجۀ اتریش به طور غیر مستقیم از "فرهنگ خوش آمدید" آلمان انتقاد کرد که گویا سبب وخامت اوضاع شده است. او گفت "من این سیگنال را که سیاستمداران نشان داده اند، کشنده می دانم". میکل لایتنر نیز جداً خواستار تجدید نظر سیاست آلمان در زمینۀ پناهجویان شد. او گفت: "آلمان باید تصمیم بگیرد که چگونه سیگنالی می خواهد بفرستد".

یک روز پیش از برگزاری شورای وزیران داخلۀ اتحادیۀ اروپا در بروکسل، از جمله وزیران خارجه و داخلۀ کشور های سلوانیا، کرواسیا، البانیا، بوسنیا، صربستان و مقدونیه می خواستند در برابر بروکسل نیز مشترکاً یک موضعگیری سیاسی خود را تبارز بدهند. اتحادیۀ اروپا و آتن از این کنفرانس، پیش از برگزاری آن، انتقاد کرده بودند. یونان از یک "عمل یک جانبه و کاملاً غیر دوستانه" سخن گفته بود، زیرا خود به این کنفرانس دعوت نشده بود. کورتس از جانب خود روز چهارشنبه گفت که آتن در نشست های مشابه اصلاً به حفاظت از مرز های بیرونی اتحادیۀ اروپا علاقمندی نداشت، بلکه تنها علاقمند انتقال سریع پناهجویان (به غرب اروپا) بود.

DW.COM