آیا کامیرون درسفر اخیرش به افغانستان هدف حمله طالبان بوده است؟ | افغانستان | DW | 27.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

آیا کامیرون درسفر اخیرش به افغانستان هدف حمله طالبان بوده است؟

به روزجمعه درلندن ازمقام های نظامی ارشد بریتانیا تقاضاشده است تا تدابیرامنیتی درمسافرت اخیرکامیرون به افغانستان را مورد باز بینی قرار دهند، چه گفته می شود نخست وزیربریتانیا ازیک حمله احتمالی طالبان جان به سلامت برده است.

default

گفته می شود درماه جون امسال هنگامی که دیوید کامیرون نخست وزیربریتانیا می خواست ازسربازان آن کشور درولایت هلمند دیدار کند، هلی کوپتر او مجبور شده است تا بصورت عاجل برگشت کند، زیرا فکرمی شود شورشیان ازمسیرسفراو اطلاع یافته بودند.

روزنامه تایمز نوشته است که دستگاه استخبارات ناتو دومکالمه ای را شنود کرده است که درآن چنین فهمید می شد که طالبان توطئه ای علیه یک شخص مهم که او را " قوماندان بزرگ" می خوانده اند، روی دست داشته اند.

روزنامه نامبرده، با توجه به این حادثه از عمیق شدن نگرانی های ناشی از سرشت پیشرفته عملیات جاسوسی شورشیان سخن به میان آورده است.

البته کدام شلیکی توسط طالبان صورت نگرفته بود و درآن هنگام حکومت بریتانیا موضوع را غیرمهم جلوه داده بود، لاکن ازقول مقام ها گفته شده است که خطر نزدیکترازآنچه بوده است که درآن وقت درموردش سخن به میان می آمد".

دیوید کامیرون، نخست وزیر بریتانیا

دیوید کامیرون، نخست وزیر بریتانیا

بدون آن که روزنامه تایمز ازقول کدام مقام نظامی دیگر سخنی را نقل کند نوشته است که گزینه آن بود که موضوع درمطبوعات مطرح نشود تا نخست وزیرمنطقه جنگی را ترک بگوید. چنین چیزی یک امر معمول بوده است. چنانکه لیام فاکس، وزیردفاع بریتانیا، درآخرین سفرش به افغانستان درماه گذشته با عین تدابیردراین کشور جنگزده حضور یافت.

مقرصدارت بریتانیا ووزرات دفاع آن کشور گفته اند که درمورد تدابیرامنیتی ای که برای نخست وزیرآن کشور گرفته می شود، تبصره نمی کنند.

تدابیردیگر این بوده است که نخست وزیر وسایرمقام ها ارشد بعد ازسفرهلمند تنها ازکابل پایتخت افغانستان دیدار کنند.

دفترصدارت بریتانیا و وزارت خارجه آن کشورگفته اند که آنها هرگز درمورد ترتیبات امنیتی ای که برای سفر نخست وزیراتخاذ می شوند، تبصره نمی کنند.

کامیرون نخست وزیربریتانیا، درنظرداشت تا بعد ازیک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درکابل، با هلیکوپتر ازکمپ بسشن به پایگاه گزمهء شهزاد سفرکند.

این نخستین سفردیوید کامیرون به افغانستان پس ازآغاز کارش به حیث نخست وزیربریتانیا درنتیجه انتخابات ماه می بود.

دراخرین لحظات پس ازآنکه فکرمی شد طالبان دوهلی کوپتری را که کامیرون می خواست با آن سفرکند، نشانی کرده اند، هلی کوپتراو مجبور ساخته شد تا به مقرلوای بریتانیایی درلشکرگاه برگردد.

رویتر/ رسول رحیم

ویراستار: سید روح الله یاسر

مطالب مرتبط

آگهی