1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
تروریسمآسیا

آیا نیروهای افغان توانایی تامین امنیت افغانستان را دارند؟

غضنفر عادلی
۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۱, شنبه

با آغاز رسمی خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، مردم نگران آینده امنیتی و سیاسی در کشورشان هستند؛ اما مقام های امنیتی افغان به مردم این کشور اطمینان خاطر می دهند. امریکا و متحدانش در ناتو نیز از ارتقای توانمندی های نیروهای افغان سخن گفته و اطمینان داده اند که حمایت مالی و تجهیزاتی از این نیروها را ادامه می دهند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/video-57397846
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Flucht aus Afghanistan

نگرانی شهروندان هرات از موجودیت «قبرستان‌های خیالی»

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی