1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
10 عکس
۱۳۹۷ خرداد ۳۰, چهارشنبه
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/g-44294501
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Usbekistan, Taschkent | Ankunft eines Bundeswehr-Evakuierungsflugs aus Kabul

«روند تخلیه از افغانستان با چالش هایی مواجه گردیده است»

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی