آیا خشونت علیه پولیس آلمان افزایش یافته است؟ | آلمان و جهان | DW | 27.10.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آیا خشونت علیه پولیس آلمان افزایش یافته است؟

از طریق رسانه ها همواره تصویرهایی از زد و خوردها در استادیوم فوبتال یا در تظاهرات پخش می شوند که بر اثر آنها حافظان امنیت یعنی افراد پولیس بیشتر از همه زیان می بینند.

واسکت محافظوی، دنده برقی و تفنگ تجهیزاتی هستند که سون کادن، کمیسار پولیس حالا آنها را حمل می کند؛ اما در نگاه اول به نظر می رسد که او به همه این ها نیازی نداشته باشد. این جوان 34 ساله آموزش دیده، به عنوان پولیس آلمان فدرال در ایستگاه قطاراصلی شهر برلین خدمت می کند. او که شغلش را دوست دارد، احساس می کند که به صورت روزافزون تامین امنیت عامه خطرناک تر شود. او می گوید: "آدم در اینجا می آموزد که انسان ها یا موقعیت ها را به خطرناک و بی خطر تقسیم کند؛ یا آدم می آموزد که کجا احتمالاً یک مورد مهم برای پولیس به وجود می آید یا نمی آید".

پولیس ها و نمایندگان اتحادیه آنها و نیز وزیر داخله می گویند که وضعیت برای آنها همواره بدتر می شود. در واقع مواردی که باعث سراسیمگی پولیس می شوند، زیادند؛ اما از طرف دیگر، مشکل است تا آماری برای اثبات افزایش خشونت علیه افراد پولیس به عنوان حافظان نظم یافت.

یکی از مطالعات تازه در این مورد را انستیتوت تحقیقاتی امور جنایی ایالت نیدرساکسن نشر کرده است. کریستیان فایفر، مدیر این انستیتوت می گوید: "نتیجه این بررسی نشان می دهد که در مجموع 12،9 درصد افراد پولیس برای پنج سال میان سال های 2005 و 2009 گفته اند که دست کم یک حمله خشونتبار را تجربه کرده اند که در اثر آن، آنها دست کم برای دو روز توانایی خدمت را از دست داده اند". در این گزارش همچنان آمده است: "به گفته چهار درصد افراد پولیس، آنها از هفت تا دو ماه در اثر پیامدهای این گونه حملات، از خدمت باز مانده اند و 0،9 درصد گفته اند که آنها چنان تا سرحد انتقال به شفاخانه لت و کوب شده اند که حتا ماه های بعد از خدمت باز مانده اند".

کارشناسان می گویند که افراد پولیسی که مشغول خدمت روزانه و گشتزنی هستند در واقع مورد تهاجم قرار می گیرند.

کارشناسان می گویند که افراد پولیسی که مشغول خدمت روزانه و گشتزنی هستند در واقع مورد تهاجم قرار می گیرند.

فایفر به این نکته اشاره می کند که نیروهای ویژه عملیاتی پولیس در واقع نیستند که مورد آماج تهاجم قرار می گیرند؛ بلکه پولیس هایی که روزانه در حال خدمت و گشتزنی هستند، از این حملات آسیب می بینند. او به این سوال که آیا امروز خدمت پولیسی خطرناک تر از گذشته است، جواب منفی می دهد.

آمار رسمی آلمان در امور جنایی نیز دیدگاه کریستیان فایفر را تایید می کند که بر آن اساس، آلمان صلح آمیزتر و امن تر برای زنان و مردان پولیس می شود. با وجود آن، بحث ها در حوزه عامه چنین القا می کند که "وضعیت همواره بدتر" می شود. سیاستمداران با میل از این دیدگاه بدبینانه استفاده می کنند تا خود را به عنوان حمایت کنندگان پولیس جا بزنند.

رافائیل بحر، پرفیسور در دانشکده پولیس در هامبورگ این نوع دیدگاه ها را مبالغه آمیز می خواند. او می گوید که در مقایسه با برخوردهای بسیار قهرآمیز در جنبش دانشجویی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی، دیدگاه مردم نبست به نیروهای پولیس تغییر یافته و جامعه نیروهای پولیس را مورد احترام قرار می دهد؛ و پولیس ها بیشتر محبوب هستند تا این که در معرض خطر قرار داشته باشند.

نظر به یک نظر سنجی، افراد پولیس حتی بیشتر از اعضای دیگر نهاد های دولتی مانند دادگاه قانون اساسی و یا قانون اساسی مورد احترام قرار می گیرند.

دویچه وله - کیسل / مبلغ

ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM

آگهی