آیا جدایی خواهان مسلمان اویغور مسوول حملۀ تروریستی در چین اند؟ | آلمان و جهان | DW | 04.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آیا جدایی خواهان مسلمان اویغور مسوول حملۀ تروریستی در چین اند؟

".... در جامعه منازعات زیادی وجود دارند. ... امکان حملات انتقام جویانه را نیز نمی توان از نظر دور داشت. آنان برای انتقام گیری از جامعه، از تروریبست های بین المللی تقلید می نمایند ...."

نقشۀ قسمت غربی چین با ولایت سینیانگ، جایگاه حملۀ تروریستی که از مرز با پاکستان چندان دور نیست

نقشۀ قسمت غربی چین با ولایت سینیانگ، جایگاه حملۀ تروریستی که از مرز با پاکستان چندان دور نیست

حمله امروز دقایقی چند بعد از هفت صبح رخ داد. بنا بر گزارش خبری دولتی چین، دو موتر به پوستۀ نظامی نزدیک شدند و بعد نارنجنگ های دستی را مشتعل ساخته به سوی یک گروه از پوستۀ نظامی پرتاب کردند. 14 تن پلیس کشته شدند و یک تعداد دیگر زخمی شدند. منطقۀ که این حمله در آن اتفاق افتاده است، در ولایت سینیانگ قرار دارد که از مرز با پاکستان چندان دور نیست. د راین منطقه مسلمانان چینی، اویغور ها زندگی می کنند. تا به حال هشداری های زیادی دال بر حملات تروریستی از طرف سازمان های اویغور ها وجود داشته است. اینکه آیا این حمله بر پوستۀ نظامی با بازی های المپیک در رابطه بوده است و از طرف یک سازمان اویغور مسلمانان صورت گرفته است، تا هنوز روشن نیست. لی ویی متخصص در امور تروریسم می گوید:

"چیزی که حالا در سینیانگ اتفاق افتاده است، به صورت دقیقی از جانب یک سازمان تروریستی طرح ریزی شده است. هدف حمله یک پوستۀ نظامی بوده است که حفظ امنیت این منطقه را به عهده دارد."

افسر چینی در حین مواظبت از محل حادثه

افسر چینی در حین مواظبت از محل حادثه

لی ویی متخصص درامور تروریسم در زمان های اخیر همواره هشدار داده است که بزرگترین خطر تروریسم برای چین از خود کشور رخ می دهد. او به گروه های ایغور که هدف شان استقلال منطقۀ مسلمانان از چین است، به حیث خطر بزرگی می نگرد. در ماه مارچ همین سال یک حمله بر یک طیاره خنثی شد. یک تروریست ایغوری می خواست که آن طیاره را در مسیر ارومقی به جانب پکن سقوط دهد. در هخمین روز های اخیر نیز یک گروه که خود را با عنوان "حزب اسلامی ترکستانی" مسما ساخت است، هشدار داده بود که در اثنای بازی های المپیک بر یک پوستۀ نظامی در سینیانگ حمله می کند. نظر به اظهارات پلیس چین، آنها درهمین سال 18 تن از مسلمانان ایغور را دستگیر کرده اند که حملات تروریستی را برنامه ریزی کرده بودند. اینکه همه این حملات اندکی پیش از بازی اهای المپیک اتفاق می افتد، برای لی ویی، متخصص در امور تروریسم تعجب آور نیست. او. می گوید:

"بازی های المپیک توجه تمام جهان را به خود جلب می کند. و این یک هدف ایده آل برای ترورست ها است."

نقشۀ چین، با ولایت سینیانگ، محل حملۀ تروریستی که از مرز با پاکستان چندان دور نیست

نقشۀ چین، با ولایت سینیانگ، محل حملۀ تروریستی که از مرز با پاکستان چندان دور نیست

حکومت چین جهت جلوگیری از حملات تروریستی، با تدارکات امنیتی خاصی مجهز شده است. سربازان رهایی بخش خلق چین در حال آماده باش قرار دارند، هزاران تن از نیروی های امنیتی با آموزش های ویژه، حفاظت استادیوم های بازی را به عهده گرفته اند. هر موتری که داخل پکن می شود، دقیقا ً کنترول می گردد. در تمام شهر کامره ها نصب شده اند و تمام جا های عمومی را زیر نظارت دارند. به این ترتیب چین نهایت سعی و تلاش ها را برای جلوگیری از حملات تروریستی به عمل می آورد. آنان از اعتراضات دهقانان ناراضی و نیرو های تبتی مخالف دولت نیز جلوگیری می کنند. اما چین یک سرزمین بزرگ است، باوجود تدراکات امنیتی بسیار زیاد در پکن، نمی توان از امکان وقوع حملات در دیگر بخش های چین به صورت موثر جلوگیری کرد. لی ویی با در درک این واقعیت می گوید:

"این امکان طبعا ً که موجود است. در جامعه منازعات زیادی وجود دارند. رشد و انکشاف در چین خیلی سریع صورت می گیرد. امکان حملات انتقام جویانه را نیز نمی توان از نظر دور داشت. آنان برای انتقام گیری از جامعه، از تروریبست های بین المللی تقلید می نمایند، تا به این وسیله نارضایتی های شان را آشکار سازند."

مطالب مرتبط

آگهی