آیا تصمیم اوباما منوط به اصلاحات در کابینه است؟ | افغانستان | DW | 13.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

آیا تصمیم اوباما منوط به اصلاحات در کابینه است؟

با آنکه مقامهای بلندپایهی نظامی امریکا به فرستادن نیروی بیشتر به افغانستان تاکید میکنند، سفیر امریکا در کابل با افزایش سربازان مخالفت کرده، گفته است که افزایش نیرو نمیتواند به حل مشکل افغانستان کمک نماید.

باراک اوباما با حامد کرزی در واشنگتن

باراک اوباما با حامد کرزی در واشنگتن

قبلا ستانلی مک کریستال، فرمانده امریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، خواستار فرستادن چهل هزار نیروی اضافی به افغانستان شده بود. تصمیمگیری در این رابطه از سوی رییس جمهور امریکا، به اعلام شدن نتیجهی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موکول گردیده بود.

اما حالا که انتظار میرفت رییس جمهور امریکا تصمیم خود در قبال فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان را اعلام نماید، جنرال آیکن بیری، سفیر امریکا در کابل که قبلا به عنوان یک جنرال نظامی در افغانستان ایفای وظیفه نموده، همچنان نسبت به شایستگی دولت حامد کرزی ابراز تردید کرده است.

پیشتر گزارش شده بود که مشاوران باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحدهی امریکا، چهار گزینهای را در مورد فرستادن سربازان بیشتر، به وی پیشنهاد کرده اند. اما، گزارشهای اخیر حاکی از این است که باراک اوباما هیچیک از این گزینهها را قابل قبول ندانسته است.

اظهارات سفیر امریکا در کابل و خواستهای مقامهای نظامی امریکا مبنی بر افزایش سربازان، بیانکنندهی نوعی تناقض در تصمیمگیری امریکا میباشد.

داکتر محی الدین مهدی، تحلیلگر مسایل سیاسی کشور میگوید: "البته در این هیچ شکی نیست که گزینهای را که نظامیان امریکا پیشنهاد میکنند به دولت امریکا، که آن عبارت از فرستادن نیروی بیشتر به افغانستان است، آنها از دید خاص نظامی به قضیه به اصطلاح نگاه میکنند. آنها خلاها و کمبودهای عرصهی نبرد را محاسبه کرده، از دولت امریکا نیروی بیشتر میخواهند".

باور به این است که هرچند راهحلهای سیاسی برای حل قضیهی افغانستان درنظر گرفته شود، بازهم برای شکست دادن طالبان به نیروی بیشتر نیاز است. در کنار این، تاکید میشود در این روند باید نیروهای افغانی نیز آموزش و تجهیز شوند تا بتوانند تامین امنیت را به عهده بگیرند.

با وجود آن که مقامهای نظامی امریکا براساس بررسیهای خود فرستادن سربازان بیشتر را ضروری میدانند،سوال این است که چرا امریکا در انجام این اقدام و عملی ساختن خواست مک کریستال، تامل دارد.

داکتر مهدی میگوید: "دولت امریکا علاوه به این که عرصهی نبرد را زیر نظر دارد، بخش سیاسی یا بحث سیاسی را هم زیر نظر دارند. شاید بسیاری امریکاییها به این نظر باشند، سیاستمداران امریکا، که چه لزومی دارد به کشوری ما عسکر بفرستیم که از پیشروی دشمن که عبارت از طالبان باشند ما را بزند، و از پشت سر خود حکومت یا دولت افغانستان با خنجر به ما بزند".

در همین حال، مقامهای غربی بارها تاکید کرده اند که برای موثریت تلاشهای شان، به یک حکومت بااعتبار در افغانستان نیاز دارند. در همین زمینه، بعد از اعلام پیروزی حامد کرزی، مقامهای غربی از وی بارها خواسته اند که اصلاحاتی در کابینه وارد نماید و با فساد به صورت جدی مبارزه کند.

همچنان پیش از این که حامد کرزی پیروز انتخابات اعلام شود، بارها مورد انتقاد مقامهای غربی بوده است. این مساله نیز مطرح است که امریکا تا زمانی که حکومت افغانستان را شریک با اعتبار خود نداند، با افزایش نیروی نظامی نمیتواند به مشکل افغانستان فایق آید.

قضیهی انتقال مخالفان به شمال کشور توسط هلیکوپترهای مشکوک که از جانب حامد کرزی بیان شد، اما تا هنوز واضح ساخته نشده، از نشانههای تنش میان حکومت آقای کرزی و امریکا قلمداد گردید؛ زیرا، سفیر امریکا در کابل در واکنش به این مساله، به شدت آن را رد نمود.

داکتر مهدی در این رابطه میگوید: "در حکومت افغانستان ارادهی قاطعی مبنی بر مبارزه علیه طالبان وجود ندارد. نه تنها که ارادهای وجود ندارد، از نظر فکری و سیاسی، همسوییها و تبانیهایی میان بعضی حلقههایی در دولت افغانستان و طالبان وجود دارد".

به این لحاظ، این تصور وجود دارد که ممکن است تا تشکیل کابینهی جدید، در مورد اعزام سربازان بیشتر از جانب امریکا به افغانستان، تصمیمی گرفته نشود، هرچند این مساله رد نیز نخواهد شد.

داکتر مهدی پیشبینی میکند که امریکا تا بهار سال آینده نیروی بیشتر به افغانستان نخواهد فرستاد. زیرا به گفتهی وی، فرستادن سربازان بیشتر به نحوی منوط به این است که در کابینه اصلاحات وارد میشود یا نه.

قبلا امریکا گفته بود شش ماه اول حکومت حامد کرزی فرصتی است تا بتواند حمایت جامعهجهانی را از دست ندهد. تحلیلگران معتقد اند که فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان نیز ممکن است منوط به این شرط امریکا به حکومت افغانستان باشد.

داکتر مهدی علاوه میکند که امریکا و جامعه جهانی با صد هزار نیرویی که فعلا در افغانستان حضور دارند، میتوانند وضعیت فعلی را حفظ کنند و از گسترش طالبان جلوگیری نمایند.

عارف فرهمند

ویراستار: آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی