آیا آلمان نیز در کمک های وعده شده به افغانستان کوتاهی کرده است؟ | افغانستان | DW | 26.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آیا آلمان نیز در کمک های وعده شده به افغانستان کوتاهی کرده است؟

وزیر امور همکاری های اقتصادی آلمان باتاکید یاد آور شد که هیچ کشور دیگری به اندازه افغانستان از آلمان کمک بیشتر دریافت نمی دارد.

زویل وزیر امور همکاری های اقتصادی با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان

زویل وزیر امور همکاری های اقتصادی با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان

در برلین کسی دقیقا ً نمی داند که اتهامات سازمان های امدادی درافغانستان دال بر اینکه کشور های پول دهنده به افغانستان به وعده خود وفا نکرده اند، بر چه مبنای استوار است. خانم هایدی ماری ویچوریک زویل وزیر امور همکاری های اقتصادی آلمان اظهار داشته که کشورش با افغانستان در معامله صادق وراستین بوده و تمام کمک های وعده شده اش را انجام داده است. آلمان وعده داده که تاسال 2010 نه صد ملیون یورو را پرداخت میکند و از آن جمله در چارچوب الزامات حقوق بین الملل تاسال 2007 پرداخت مبلغ 648 ملیون یورو را متقبل گردیده بود. او اضافه کرد که اگر کسی به اقساط که پرداخت شده نظر اندازد، درمی یابد که بیشتر از نود درصد پول وعده داده شده از جانب ما را در بر می گرد. این رقم بازهم افزایش می یابد.

وزیر امور همکاری های اقتصادی آلمان باتاکید یاد آور شد که هیچ کشور دیگری به اندازه افغانستان از آلمان کمک بیشتر دریافت نمی دارد. و دیگر کمک های آلمان که به مردم افغانستان میرسد، ازخلال تحقیقات که دانشگاه آزاد برلین همراه با همکاران افغانی در شمال شرق افغانستان انجام داده است، به خوبی روشن میگردد ومورد تایید وتصدیق قرار می گیرد. سازمان های امدادی فعال در افغانستان شکایت نموده اند که کشور های پول دهنده ودر جمله آلمان هم در انجام تعهدات خویش اهمال ورزیده اند و از جمله مبلغ 25 ملیارد دالری که در سال 2001 وعده داده شده بود تاحال صرف 15 ملیارد آن تادیه شده است. ایالات متحده امریکا در مقام بزرگترین کشور امدادگر تنها نیمی از آنچه را که وعده داده بود، پرداخت کرده است. آلمان واتحادیه اروپا هم دراین ردیف به دنبال امریکا جای میگیرند. اما در بروکسل وبرلین این ادعا به شدت تکذیب میگردد.

خانم هایدی ماری ویچورک زویل وزیر همکاری های اقتصادی روشن ساخته که آلمان به کنترول کردن کمک های که صورت میگیرد وهمچنان تأمین مالی پروژ ه های خاص ومعینی اهمیت زیاد قائل است. هرکسی در افغانستان این حق را ندارد که بی مورد زبان به انتقاد وشکایت بکشاید. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم امروز این ادعا را که نود فیصد مصارف دولت از ناحیه کمک ها تأمین می شود، رد کرده است.

آگهی