آژانس بین المللی انرژی اتومی ایران را محکوم نمود | منطقه | DW | 14.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

آژانس بین المللی انرژی اتومی ایران را محکوم نمود

به علت برنامه هسته ای ایران، فشار جامعه بین المللی بر تهران افزایش یافته است. آژانس بین المللی انرژی اتومی با صدور قطعنامه ای یک بار دیگر رفتار ایران را در قبال برخورد با قطعنامه های ملل متحد محکوم کرده است.

برنامه هسته ای ایران از سالها به این سو یک مسئله مورد مناقشه درشورای امنیت سازمان ملل بوده است.

سایت غنی سازی یورانیم در بوشهر، ایران .

سایت غنی سازی یورانیم در بوشهر، ایران .

در شورای گورنرهای آژانس بین المللی انرژی اتومی که متشکل از نمایندگان 35 کشور می باشد، اکثر نمایندگان به پیش نویس قطعنامه ای رای موافق دادند که توسط پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول آلمان تهیه شده بود.

ایالات متحده امریکا، روسیه ، چین ، بریتانیای کبیر و فرانسه پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند که دارای حق  ویتو می باشند.

 حلقه های دپپلوماتیک گفته اند که تنها کیوبا علیه این قطعنامه رای داده است. اسرائیل، تونس و مصر از رای دادن خود داری کرده اند.

نگرانی جدی

در این قطعنامه روی  « نگرانی جدی» از برنامه اتومی ایران تاکید شده است، درعین زمان یک تقاضا شده است که برای حل این مناقشه یک راه حل دیپلوماتیک سنجیده شود.

درصورت غنی سازی یورانیم بیشتر از یک حد معین ایران می تواند بمب اتوم بسازد.

درصورت غنی سازی یورانیم بیشتر از یک حد معین ایران می تواند بمب اتوم بسازد.

در این سند ایران به دلیل بی توجهی به قطعنامه های ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است.  در قطعنامه های قبلی ملل متحد از ایران تقاضا شده بود که غنی سازی یورانیم را متوقف کند. درصورت غنی سازی این ماده بیشتر از یک حد معین ایران می تواند بمب اتوم بسازد.

این قطعنامه ملل متحد کدام پیامد مستقیم ندارد، اما می تواند به مثابه یک ابزار بر ایران فشار دپلوماتیک را افزایش دهد. آخرین بار درماه نومبر سال گذشته، شورای آژانس بین المللی انرژی اتومی تصمیم مشابهی درمورد ایران گرفته بود.

 بسیاری کشورها براین نظر هستند که برنامه اتومی ایران، طوری که حکومت درتهران می گوید، صرفاً برای تولید برق نیست، بلکه جمهوری اسلامی میخواهد مخفیانه به بمب اتوم دست یابد. ازسالها بدینسو ایران به طور رضایت بخش با آژانس بین المللی انرژی اتومی همکاری نکرده، بنابراین  تاکنون ناظران اتومی نمی توانند موجودیت یک برنامه مخفی تولید سلاح هسته ای درایران را رد نمایند.

دویچه وله / رسول رحیم

ویراستار:  رضا شیرمحمدی