آيا نيروهاي امريکايي درعراق مسلط خواهند شد؟ | آلمان و جهان | DW | 26.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آيا نيروهاي امريکايي درعراق مسلط خواهند شد؟

از روز سه شنبه به ا ين سو در شهر بصره جنگ ميان نيروهاي امنيتي حکومت در بغداد وسربازان مقتدي صدر رهبر شيعي ادامه دارد. در اثر اين برخورد هاي خونين دهها تن به قتل رسيده اند.

default

با برخورد هاي خونين جاري در بصره شهر بندري، عراق احتمالا ً وارد مرحله بسيار ناگوار در نا آرامي هاي داخلي خود گرديده است. ارگان هاي امنيتي عراقي سعي دارند تا مقتدي صدر رهبر جوان شيعي را از قدرت بر اندازند، اما تحولات از اين برخورد ها فرا تر مي رود.

اين برخورد هاي خونين مي توانند به چند پارچگي در جبهه شيعيان عراق بينجامد و نيز به خاتمه آتش بس ِ "سربازان مهدي" صدر با امريکايي ها؛ سپس طولي نخواهد کشيد که جنگ مسلحانه با شبه نظاميان سني آغاز گردد، و شايد نيز حملات هراس افگني در ميان گروههاي قومي گوناگون اين کشور افزايش يابد.

در اين ميان عمليات نيرو هاي امنيتي در بصره اساسا ً تصميم عاقلانه است: پايتخت کشور در جنوب عراق که به عنوان يگانه بندر"دروازه به سوي جهان" ناميده مي شود، در سال هاي اخير به صورت توپ بازي ميان گروههاي گوناگون سياسي و نيز جنايي در آمده است و طرفداران صدر به هيچ وجه يگانه گروهي نيست که به اعمال خشونت آميز دست مي زنند. آنها با طرفداران "شوراي عالي عراق اسلامي" يک عضو ائتلافي در حکومت بغداد ونيز با گروههاي گوناگون رقابت مي کنند که آشکارا از طرف ايران حمايت مي شوند. اين کشور همسايه توانسته است که در سال هاي اخيرنفوذش را به خصوص در بصره بسيار توسعه دهد.

گروه ديگر رقيب طرفداران حزب شيعي "دعوة" به رهبري نوري مالکي نخست وزير است. اين گروه نيز خواهان احراز نقش رهبري در بصره است. اين گمان وجود دارد که مالکي به اين جهت مصمم است تا عمليات نيرو هاي امنيتي را خود در آنجا هماهنگ سازد. مالکي در نظر دارد که به اين وسيله زمينه را براي خود در انتخابات محلي در ماه اکتبر اين سال آماده سازد.

با آغاز زد و خورد ها در بصره و توسعه آن در بخش هاي ديگر کشور، اميد رو به افزايش اشغالگران در اين اواخر جهت بهبودي وضعيت نيز نابود مي گردد. چنين مي نمايد که در قدم اول اين امر کلا ً نفي شده باشد که گويا حضور بر يتانيا در بصره و ضعيت را بهتر مي کند. امروز براي اين کار دير شده است، نيروهاي بريتانيا اکنون فقط درفرودگاه حضور دارند و در صورت جدي شدن وضعيت، آنها آنجا را نيز به سرعت ترک خواهند گفت.

اما ادعاي امريکايي ها نيز زير سوال قرار مي گيرد که گويا افزايش موقتي سربازان در سال گذشته، فعال ساختن مليشه هاي سني و تقويت عمليات سربازان حکومت عراقي مي توانند به آرامي وضعيت کمک کنند.

مطالب مرتبط

آگهی