آيا فيصله نامه منع بمبهاي خوشه اي بدون حمايت قدرتهاي جهاني کليدي موثر بوده مي تواند | آلمان و جهان | DW | 29.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آيا فيصله نامه منع بمبهاي خوشه اي بدون حمايت قدرتهاي جهاني کليدي موثر بوده مي تواند

سياستمداران ازتوافقات اوليه براي يک معاهده جهت منع بمبهاي خوشه اي استقبال کردند ، اما سوالهايي را به ميان آورده اند که بدون حمايت قدرتهاي کليدي جهاني چون امريکا وچين چگونه مي تواند اين توافقات موثر باشد

نمایی ازمراسم گشایش مذاکرات برای منع استعمال سلاحهای خوشه ای در دوبلین

نمایی ازمراسم گشایش مذاکرات برای منع استعمال سلاحهای خوشه ای در دوبلین

پس ازده روز مذاکرات دشواري که در کراک پارک ستاديوم شهر دوبلین پايتخت ايرلند صورت گرفت، به روز چهارشنبه دپلوماتها درمورد محتواي لفظي پيماني که استعمال، توليد، انتقال و ذخيره کردن بمبهاي خوشه اي را غيرقانوني بسازد به توافق رسيدند.

گوردن براون نخست وزيربريتانيا که با حذف بمبهاي خوشه اي موافق است ، اندکي پيش ازاينکه دراين زمينه توافقي صورت بگيرد گفته است: اين معاهده که قرار است درماه دسمبر دراسلو امضا گردد" يک گشايش عظيم " خواهد بود.

درمورد منع بمبهاي خوشه اي 111 کشور توافق کرده اند، لاکن چندين کشورمهم جانبدار اين طرح به هنگام فيصله حضور نداشتند.

علامت سرخ احتیاط دورا دور بمبهای خوشه ای که اسرائیل برلبنان فروریخته است ، اما منفجر نشده اند

علامت سرخ احتیاط دورا دور بمبهای خوشه ای که اسرائیل برلبنان فروریخته است ، اما منفجر نشده اند

روزنامه بريتانيايي " انديپندنت" طي يک سرمقاله اش نوشته است:" ما بايد درمورد اين حقيقت کاملاً آگاه باشيم که اين توافق تنها يک گام به جلو مي باشد؛ اين اقدام نبايد گام نهايي پنداشته شود...مشکلي که با بسيارسماجت عرض وجود مي کند عبارت است از اينکه ايالات متحده امريکا، چين، روسيه ، پاکستان ، هند واسرائيل اين معاهده را امضا نکرده اند. هرگاه بزرگترين ارتشهاي سياره ما ازذخيره کردن اين سلاحها خود داري نکنند، چنين معاهده اي به چه درد خواهد خورد؟ ".

بمبهاي خوشه اي ازجمله سلاحهايي مي باشند که بزرگترين خطرات را براي غيرنظاميان به ويژه درکشورهايي مانند ويتنام ، لاووس وافغانستان که دراينجاها بمباردمانهاي زياد صورت گرفته است ، تشکيل مي دهند.

سلاحهاي خوشه اي يا ازهواپيما فروريخته مي شوند ويا اينکه ازميله توپها شليک مي گردند. اين سلاحها دروسط هوا منفجر مي شوند وبمبهاي کوچکي به صورت غير منظم ازآنها پراگنده مي گردند. کشورهايي که خواهان منع استعمال سلاحهاي خوشه اي اند ، عبارت ازکشورهايي مي باشند که درآنجا ها درساحات وسيع قلمروشان ،خطرکشته شدن بي تفکيک افراد غيرنظامي دراثراين سلاحها وجود دارد. اين سلاحها خطردايمي را براي افراد غيرنظامي به ميان مي آورند، زيرا بسياري ازبمبها به هنگامي که پرتاب مي شوند دفعتاً منفجر نمي گردند، اما خطر انفجارآنها درآينده وجود مي داشته باشد.

مظاهرات به جانبداری ازمنع استعمال ، تولید ، انتقال وذخیره کردن سلاحهای اتومی دردوبلین

مظاهرات به جانبداری ازمنع استعمال ، تولید ، انتقال وذخیره کردن سلاحهای اتومی دردوبلین

اين معاهده مستلزم آنست که ذخيره سلاحهاي خوشه اي درجريان هشت سال نابود گردند، هرچند درمورد نسلهاي نسبتاً دقيق تر سلاحهاي خوشه اي که خطرات کمتري را براي افراد غيرنظامي به وجود مي آورند، امکاناتي را براي آينده بازمي گذارد.

دراين ميان روزنامه بريتانيايي " گاردين " گزارش نموده است که بريتانيا برآنست تا از ايالات متحده امريکا تقا ضا نمايد که درآستانه تدوين موافقت نامه منع سلاحهاي خوشه اي ؛ اين کشور زراد خانه هاي سلاحهاي خوشه اي اش را درپايگاههاي نظامي امريکا دربريتانيا ازبين ببرد. " سي ام سي " که عبارت ازيک ائتلاف چترمانند چندين سازمان غيردولتي براي ممنوع قراردادن سلاحهاي خوشه اي مي باشد، ازتوافقي که صورت گرفته است استقبال نموده است. اين ائتلاف انجوها مي خواهد؛ مانند منع ماينهاي زميني که معاهده ي آن قبلاً دراتاوا امضا شد، زمينه معاهده اي را براي منع سلاحهاي خوشه اي نيز فراهم آورد.

سيمون کان وي ، رئيس ائتلاف موسوم به " سي ام سي " گفته است که توافق موجود يک نوع مصالحه است . وي افزوده است :" ما مي خواهيم تا اين کار به يک معاهده قوي منجر گردد تا همه انواع بمبهاي خوشه اي را که تا کنون استعمال مي شده است منع قرار بدهد. ما کدام دوره انتقالي را براي برخي از سلاحهاي خوشه اي قايل نيستيم . ما خواهان مکلفيت پذيري جهت پاکسازي وبه ويژه مکلفيت پذيري قوي جهت کمک به قربانيان بمبهاي خوشه اي مي باشيم ".

مطالب مرتبط

آگهی