آيا شکست مشرف پيروزي دمکراسي در پاکستان است؟ | آلمان و جهان | DW | 19.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آيا شکست مشرف پيروزي دمکراسي در پاکستان است؟

در پاکستان مي توان زماني از دمکراسی سخن گفت که احزاب مقتدر سياسي اين کشور بتوانند برنامۀ سياسي استوار بر مبناي ارزش هاي دمکراتيک ارائه بدهند و خود بر اساس اين برنامه ها کار کنند.

برومشرف برو - برروی عکس افتاده درزیرپا

برومشرف برو - برروی عکس افتاده درزیرپا

ساعات گذشته شايد تلخترين ساعات زندگي پرويز مشرف که تا همين چندي قبل يکي از مقتدر ترين سياستمداران پاکستان به حساب مي رفت، بوده باشند. اما برخلاف مشرف که به گفتۀ کارشناسنان مجبور گرديد تا داوطلبانه کرسي قدرت را ترک بگويد، بخش بزرگ مردم پاکستان کناره گيري رئيس جمهور از قدرت را به فال نيک گرفته اند.

همين اکنون در نقاط مختلف پاکستان محافل خوشي و سرور از طرف مردم برگزار شده است و بسياري ها به يکديگر استعفاي مشرف را تبريک مي گويند.

در اين جاي شک نيست که پروير مشرف حد اقل بدليل سياست هاي دوگانه اش در قبال ايالات متحدۀ امريکا و گروه هاي بنيادگرا در پاکستان از محبوبيت زياد در بين مردم برخوردار نبود، اما طوري که حالا ديده مي شود، شمار طرفداران رئيس جمهور در اين روز ها خيلي کم بوده اند.

رقص وپاکوبی مردم درشهرهای مختلف پاکستان بخاطرکناره گیرمشرف

رقص وپاکوبی مردم درشهرهای مختلف پاکستان بخاطرکناره گیرمشرف

بسياري ها در پاکستان به اين باور اند که پرويز مشرف از طرف اردو، سازمان استخبارات و دوستان او در واشنگتن مجبور ساخته شده است تا نخست پست نظامي و بعدا ً مقام ملکي اشرا ترک بگويد. آنها استعفاي مشرف را به معني فرار رئيس جمهور از مشکلات روزافزون پاکستان مي دانند؛ مشکلاتي که ناشي از سياست ها ي نادرست بوده اند، و خواهان به محکمه کشانيدن او مي باشند. اما طوري که گفته مي شود،"آناني که مشرف را وادار به استعفا" کرده اند، به او وعده داده اند که تحت پيگيرد قانوني قرار نخواهد گرفت.

بهرحال، کناره گيري مشرف از قدرت، حالا به هر دليل که بوده باشد، موضوعي است که بيشتر مربوط به گذشته ها مي شود. پرسش اساسي در پاکستان اين است که قدم بعدي پس از سقوط مشرف چه خواهد بود؟ آيا استعفاي مشرف گوشۀ از برنامۀ بوده است که حالا بايد صرفا ً در انتظار جزء بعدي آن بود؟

آصف علی زرداری ونوازشریف دوتن ازسیاستمداران منتظرقدرت

آصف علی زرداری ونوازشریف دوتن ازسیاستمداران منتظرقدرت

اگر برنامه اي درکار نباشد، کدام حزب سياسي پاکستان توانايي اين را دارد تا جانشين بهتري براي مشرف معرفي کند؟

احزاب سياسي پاکستان که هم اکنون در اسلام آباد باهم ائتلاف کرده اند، حد اقل تا به حال توانايي اين رانداشته اند تا برنامۀ مشترک براي حکومت جديد ارائه بدهند. يگانه وجه مشترک آنها تا به حال دشمني با مشرف بوده است. اما از اين به بعد چه نيرويي قادر خواهد بود تا احزاب در واقع رقيب را وادار به تشکيل يک دولت کارا ، بسازد؟

در اين ميان نواز شريف که 9 سال قبل با کودتاي مشرف از چوکي نخست وزيري کنار زده شده بود، حالا خود را مستحقترين شخص براي مقام رياست جمهوري مي داند. برخلاف حزب بوتو چوکي رياست جمهوري را بعد از کشته شدن بينظر بوتو تقريبا ً 9 ماه قبل، حق خود مي داند. هردو حزب مي خواهند برکناري مشرف را نتيجۀ کارکرد هاي سياسي خود و پيروزي دمکراسي معرفي کنند.

بهرحال همه مي دانند که کنار رفتن يک ديکتاتور از مراکز قدرت نمي تواند به هيچ صورت به معني پيروزي دمکراسي تعبير گردد. از اولين گام موفقانۀ دمکراسي در پاکستان مي توان زماني سخن گفت که احزاب مقتدر سياسي اين کشور بتوانند برنامۀ سياسي استوار بر مبناي ارزش هاي دمکراتيک ارائه بدهند و خود بر اساس اين برنامه ها کار کنند.

حالا ديده شود چه مي شود.

آگهی