آيا روسيه در افغانستان تنها عليه مواد مخدر مبارزه مي کند؟ | افغانستان | DW | 03.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آيا روسيه در افغانستان تنها عليه مواد مخدر مبارزه مي کند؟

فيدروف مي گويد در صورتي که از فعاليت روسيه در افغانستان براي جامعۀ بينن المللي يک علامت هشدارانه صادر شود، بايد قبل از همه به سوي شرق نگاه کرد.

همزمان روسيه خيلي محتاط است تا بيش از اندازه در افغانستان داخل عمل نگردد، نسبت به ميزاني که به آن نياز دارد.

"همزمان روسيه خيلي محتاط است تا بيش از اندازه در افغانستان داخل عمل نگردد، نسبت به ميزاني که به آن نياز دارد".

رابطۀ روسيه با غرب در اين اواخر خيلي سرد شده است. روسيه قويا ً در تلاش است تا روابط خود را با همسايه هاي شرقي توسعه دهد.

منازعۀ روسيه با گرجستان در هفته هاي اخير در مرکز توجه رسانه هاي خبري غربي قرار داشته است. اينکه سياست خارجي روسيه فراسوي کشور هاي قفقاز و يا روابط سرد با اروپا و ايالات متحده امريکا رخ مي دهد، تقريبا ً به باد فراموشي سپرده شده است. به ويژه فعاليت هاي روسيه با کشور هاي همسايه در آسيا.

آيا روسيه در افغانستان تنها عليه مواد مخدر مبارزه مي کند؟

پوتین: نگاه مسکو به شرق

پوتین: نگاه مسکو به شرق

صادرات مواد مخدر از افغانستان و راه ترانزيتي آن از اين کشور، از سال ها به اين طرف براي روسيه يک مسألۀ مهم و در حال توسعه بوده است. نظر به گزارش رسانه ها، روسيه از مدت ها است که در کابل دفتري براي مبارزه عليه مواد مخدر باز کرده است که يکي از فعاليت هاي آن آموزش پليس است. يوري فيدوروف مسوول برنامۀ روسيه در لندن مي گويد:

"آموزش و تربيه پليس در آنجا با تلاش هاي روسيه مطابق است تا راه و ساحۀ مطمئن عليه مواد مخدر در آنسويي مرز هايش را به وجود آورد."

صادرات هيرويين از افغانستان به روسيه براي نيرو هاي امنيتي آن در مرز هاي آن کشور نيز به صورت يک چالش و مشکل بزرگ درآمده است. شتيفان مايستر از بخش روسي "جامعۀ آلمان براي سياست خارجي" مي گويد:

"اعتياد به مواد مخدر در ميان ارتش روسيه نيز يک مسأله است. و سياست امنيتي روسيه در افغانستان بايد از اين منظر نگريسته شود."

فيدروف مي گويد در صورتي که از فعاليت روسيه در افغانستان براي جامعۀ بينن المللي يک علامت هشدارانه صادر شود، بايد قبل از همه به سوي شرق نگاه کرد. روسيه از سال 2001 با چين و چهار کشور آسياي ميانه از جمهوري هاي سابق اتحاد شوروي "سازمان همکاري شانگهاي" را به وجود آورد.

اعتياد به مواد مخدر در ميان ارتش روسيه نيز يک مسأله است. و سياست امنيتي روسيه در افغانستان بايد از اين منظر نیز نگريسته شود.

"اعتياد به مواد مخدر در ميان ارتش روسيه نيز يک مسأله است. و سياست امنيتي روسيه در افغانستان بايد از اين منظر نیز نگريسته شود."

روسيه بايد تماشا مي کرد که مشکل افغانستان با تجارت مواد مخدر و شورشيان طالبان نبايد از طريق جنوب کشور هاي عضو شانگهاي نفوذ کند. در غير آن صورت توانايي مسکو در ساحۀ سيطره خود جهت تامين امنيت در ميان کشور هاي عضو سازمان شانگهاي زير سوال قرار مي گيرد. مايستر علاوه مي کند که روسيه مي خواهد براي کشور هاي عضو سازمان شانگهاي حضور خود در در منطقه ثابت کند.

همزمان روسيه خيلي محتاط است تا بيش از اندازه در افغانستان داخل عمل نگردد، نسبت به ميزاني که به آن نياز دارد. فيدوروف مي گويد که نيروي هاي زياد که ناتو و ايالات متحده امريکا در افغانستان از آن برخوردار اند، روسيه در آن سوي ديگر در جمهوري هاي پيشين خود در دسترس ندارد. برعکس بحران و منازعه در قفقاز نقطه عطفي بود در روابط روسيه با غرب. از نظر فيدوروف روسيه اکنون مي خواهد يک جنگ سرد جديدي را آعاز کند. از نظر او اين اشتباه بزرگي در غرب بوده است که گويا روسيه بنابر فقدان بديل هال و امکانات نمي تواند عمل متهورانه را از خود نشان دهد. حمله بر گرجستان خلاف اين تصور را به اثبات رسانيد. مايستر مي گويد که در غرب از توجه و اهميت فعاليت ها و ابتکارات روسيه براي همکاري با آسيا غفلت شده است.

آگهی