آيا دادگاه در قضيه کامبخش بی طرف خواهد ماند؟ | مصاحبه ها | DW | 19.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

آيا دادگاه در قضيه کامبخش بی طرف خواهد ماند؟

سيد پرويز کامبخش خبر نگار 23 ساله به تاريخ پنجم ماه عقرب 1386 خورشيدي از جانب دادگاه محلي ولايت بلخ به اتهام توهين به مقدسات ديني محکوم به اعدام شده است.

سيد يعقوب ابراهيمي، خبرنگار و برادر سيد پرويز کامبخش

سيد يعقوب ابراهيمي، خبرنگار و برادر سيد پرويز کامبخش

او اکنون ازحدود دوماه به اين سو به زندان پلچرخي کابل منتقل گرديده است. کامبخش به روز يکشنبه بيست و نهم ماه ثور 1387 خورشيدي براي نخستين بار امکان آنرا يافت تا از خود دفاع نمايد.

در جلسه مقدماتي دادگاه استيناف در پهلوي شمار زيادي از شرکت کنندگان، سيد يعقوب ابراهيمي بردار کامبخش نيز حضور داشت.

همين امسال به پاس گزارش هاي صادقانه اش پيرامون وضعيت حقوق بشر در افغانستان به رسانه هاي بين المللي، لقب بهترين گزارشگر سال 2008 را با جايزه بين المللي آزادي بيان از جانب اتحاديه ژورناليستان ايتاليا دريافت نموده است.

ابراهيمي در گفت و شنودي اختصاصي با راديو صداي آلمان در رابطه با قضيۀ کامبخش، از وضع رواني برادرش بعد از ماه ها زندان و فضاي جلسه باز پرسي، سخن گفته است.

سيد پرويز کامبخش، خبر نگار 23 اتهامات دادستان را رد کرد

سيد پرويز کامبخش، خبر نگار 23 اتهامات دادستان را رد کرد

دويچه وله: به نظر شما برخورد مسوولين با آقاي کامبخش درجلسه مقدماتي دادگاه استيناف به چه شکل بود؟

ابراهيمي: جلسه مقدماتي دادگاه استيناف در ديوان امنيت عامۀ محکمه کابل به ساعت دهِ روز يکشنبه هژدهم ماه مي داير شد. قسمي که از نامش پيداست، جلسه مقدماتي بود. چون بي طرفي محاکم يا سيستم قضايي افغانستان در محکمۀ ابتدايي بلخ زير سوال رفت، بتا براين مي خواستند وانمود نمايند که ما مثلاً به اصطلاح مي توانيم محاکم علني را نيز داير کنيم . به همين دليل يک تعداد مردم و همچنان ارگان هاي بين المللي را هم دعوت نمودند که خوشبختانه به عنوان ناظرين حضور يافته بودند. جاي خوشي از همه اين بود که براي برادرم پرويز فرصت داده شد که نکات نظر خود را در زمينۀ اتهاماتيکه بالايش وارد شده بود، براي اولين بار در برابر يک دادگاه ابراز کند.

زمانيکه نظرات کامبخش شنيده شد ، من متوجه شدم که ذهنيت تمام مردمي که در داخل تالار محکمۀ استيناف کابل جمع شده بودند، تغيير کرده است؛ زيرا آنها تا آن هنگام يک تصور کاملا ً نادرست برمبناي ادعا هاي غلط دادستان هاي مربوطه داشتند. اين جلسه مقدماتي بود و فضا با وجودي که تا اندازه اي نمايشي بود، با آنهم اميدوار کننده بود، چون فرصت نسبي برايش داده شد که صحبت نمايد .

جلسه بعدي به روز يکشنبه هفته آينده موکول گرديد و ما اميدوار هستيم که محکمه کابل بر خلاف محکمه ولايت بلخ مستقلانه تصميم بگيرد و برفشار هاي که از طرف بعضي گروه ها که يقيناً گروه هاي بنياد گرا هستند، تن در ندهد و عدالت را به شکل درست تطبيق نمايد.

ابراهيمي: بعضی گروه ها بالای دادگاه فشار وارد ميکنند

ابراهيمي: بعضی گروه ها بالای دادگاه فشار وارد ميکنند

دويچه ويله: شما پيشتر گفتيد که حضور پرويز کامبخش در دادگاه بر کسانيکه در آنجا بودند، بسيار خوب تاثير گذار بود، آقاي کامبخش در آنجا چه گفت ؟

ابراهيمي: او در قدم اول اتهامات وارده بالاي خود را با استفاده از فرصتي که برايش مساعد شده بود، براي اولين بار در يک نشست عمومي رد نمود و بعداً با دلايل قانع کننده ابراز کرد که مقاله اي که ادعا شده بود که گويا نوشته وي است، درست نيست، زيرا نويسندۀ مقاله شخص معيني است که مقاله اش در سايت انترنتي وجود دارد و نويسنده همان مقاله هم مصاحبه هاي متعددي در زمينه داده است. پرويز کامبخش بيشتر تاکيد بر اين داشت که دادگاه ولايت بلخ به شکل غير عادلانه حکم صادر کرده و همچنان حتي برايش اجازه دفاع از خودرا نداده است .

نکته ديگر که بيشتر توجه حاضرين را جلب کرد و کامبخش برآن اشاره نمود، همان صدور حکم توسط دادگاه ابتدايي بلخ به اساس بعضي فشار ها بود که براي يک تعداد تکان دهنده بود؛ همچنان موضوع ديگري که دادستان قبلا ً بي اندازه بالايش تآکيد ميکرد، مسآله اعتراف بود. پرويزدر آنجا اعلام نمود که چنين اعترافي وجود ندارد، و اگر اعترافي هم از جانب او درج دوسيه است، بر اساس فشار رواني در زندان امنيت ملي بلخ ازوي گرفته شده است. او هيچگونه اعترافي مبني بر نوشتن اين مقاله در دادگاه ارائه نکرده و دادگاه بدون در نظرداشت تمامي دفاعيه هاي او، حکم کاملا ً مغرضانه و يک جانبه عليه او صادر کرده است.

اينها تماما ً مسايلي بودند که براي اولين بار اذهان عامه را جلب کردند و خوشبختانه در مطبوعات داخل افغانستان هم انعکاس خيلي خوبي داشت.

ابراهيمی: وضع روانی برادرم خوب نيست

وضع روانی کامبخش خوب نيست

دويچه ويله: وضعيت رواني آقاي کامبخش چگونه بود؟

ابراهيمي: من بعد از گذشت يک و نيم ماه از دسگيري کامبخش، او را ديدم متاسفانه وضعيت رواني اش عادي نبود. واقعا ً زمانيکه صحبت هم مي کرد، آشکار مي شد که کاملا ً زير فشار رواني قرار دارد، شما مي دانيد که وقتي يک دانشجو و درعين حال يک روزنامه نگار را از پشت ميز کار و از داخل به اصطلاح صنف درسي بيرون ميکنند و بعدا ً هم از يک زندان به زندان ديگر، از يک بازداشتگاه به بازداشتگاه ديگر، از يک محيط اختناق آور به محيط اختناق آور ديگر منتقل کردن، اينها تماما ً ضربات بسيار شکننده روحي را بالاي کامبخش وارد کرده و قسمي که از ظاهرش ديده مي شد، حالت عادي نداشت و اين نشان ميداد که وضعيت و محيط زندان از اين بيشتر برايش قابل تحمل نيست.

دويچه ويله: اما با توجه به وضعيتي را که شما ديديد، چقدر اميدوارهستيد که هفته آينده جلسه روز يکشنبه داراي نتايج اميدوار کننده براي کامبخش باشد؟

ابراهيمي: من بازهم تاکيد مي کنم که اگردادگاه استيناف کابل مستقلانه و برمبناي همان چيزي که آنان را قانون مي ناهمند، اقدام کنند، هيچ دليلي مبني بر اثبات يا وارد کردن يک جرم بر پرويز کامبخش وجود ندارد. در صورتي که جرمي وجود نداشته باشد، باقي ماندن يک فرد در زندان به دليل جرمي که انجام نداده باشد، يک کار کاملا ً قرون وسطايي ودر حقيقت يک کار کاملا ً مغرضانه است. به اين اساس زياد مطميين نيستم به خاطريکه دولت فعلي افغانستان يک چهره کاملاً متناقضي دارد: روزي يک گپ را ميزند و بعدا ً فردا گپ خودرا رد ميکند. اما حدس ميزنم که اگر واقعاً به گونه اي که دولتمردان افغانستان ادعا مي کنند که سيستم قضايي افغانستان در حقيقت زير هيچگونه فشاري قرار ندارد و مستقل است واقعاً مستقلانه تصميم بگيرند، به يقين که هيچ دليلي به خاطر ماندن کامبخش به زندان وجود ندارد. با وجود آنهم ما هنوز مطميين نيستيم ، زيرا کامبخش هنوز در زندان است .

دويچه ويله: از توضيحات شما يک جهان تشکر

مطالب مرتبط

آگهی