آيا خلع سلاح حزب الله راه حل است؟ | آلمان و جهان | DW | 17.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آيا خلع سلاح حزب الله راه حل است؟

هرازگاهي که موتور انکشافي و رشد لبنان به تحرک درمي آيد؛ اين کشور دچار يک بحران مي گردد.

گوشه ای ازحملات هوایی اسراییل به لبنان درسال گذشته

گوشه ای ازحملات هوایی اسراییل به لبنان درسال گذشته

لبنان ديگرعروس کشورهاي عربي نه بلکه مرکز تنش و نقطه فشار براي بسياري کشورهاي مي باشد.

براي اين ادعا نياز رجوع به تحولات سالهاي گذشته وهمچنان نياز به يادرآوري از جنگ ويران کن سال گذشته ميان اسراييل ولبنان نيست؛ بلکه بحران جاري دراين کشور ودرگيريهاي خونين هفته هاي گذشته گوياي اين ادعا است.

درحالي که امروز شنبه 17 ماه مي نمايندگان دولت اين کشوربا نمايندگان گروه هاي مخالف درقطربراي رهيافت به يک راه حل دروني ديدار وگفتگو نمایند، کارشناسان خاورميانه مي گويند تا حزب الله نيروهاي نظامي مستقل خودش را دارد، اوضاع دراين کشورهمواره شکننده خواهد بود.

ازسويي ديگر خلع سلاح حزب الله کار به اين سادگي هم نيست. حزب الله ازسوي رسانه هاي غربي متهم به حمايت ازسوي ايران وسوريه مي گردد. درعين حال نخست وزير اين کشور را ازطرفداران غرب معرفي مي کنند.

Arabische Liga

اتحادیه عرب

کشورهاي عربي اکثراً درقبال قضاياي لبنان موقف يگانه ي نداشته اند. حزب الله به خاطرشيعه بودن درميان برخي ازکشورهاي عربي نيز جايگاهي ندارد. کشورهاي عربي تند رو ازترس اين که مبادا نفوذ ايران درلبنان افزايش يابد دربسياري مواقع حتا درجنگ حزب الله با ارتش اسراييل صرف به حمايت لفظي اکتفا نمودند وبس.

فوزي صلوح وزير خارجه مستعفي لبنان نيزکشورهاي عربي را متهم به بي کفايتي نموده درصحبتي با خبرگزاري رويترگفته است که کشورهاي عربي براي بيرون رفت ازاين معضل راه حلي عملي ارائه کرده نتوانسته اند.

کشورهاي عربي نه تنها درقبال لبنان بلکه درکل پيرامون بحران خاورميانه درگذشته ودرحال نقش سالم بازي کرده نتوانسته اند. آنها حتا درطول سالهاي متمادي نتوانستند ميانجي خوبي درمورد قضاياي فلسطين واسراييل باشند.

برخي ازکارشناسان امورخاورميانه معتقدند که براي خلع سلاح حزب الله بيش ازهمه به يک ضمانت خيلي معتبر جهاني ، بخاطر حملات احتمالي اسراييل بالاي آنها، نيازاست. اين موضوع خلع سلاح نمودن اين حزب را مشکل مي سازد.

آگهی