آيا آزادي فياض پايان ماجراست؟ | افغانستان | DW | 30.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آيا آزادي فياض پايان ماجراست؟

نصيرفياض گرداننده ي برنامه"حقيقت" تلويزيون آريانا پس ازدو روز بازداشت آزادشد.

نصیرفیاض گرداننده برنامه حقیقت تلویزیون آریانا

نصیرفیاض گرداننده برنامه "حقیقت" تلویزیون آریانا

عبدالقديرميرزايي مديرمسوول بخش خبرشبکه ي بين المللي تلويزيون وراديو آريانا طي تماس تلفني به صداي آلمان گفت: "آقاي فياض امروزحوالي ساعت يک بعد ازظهر(به وقت افغانستان) ازتوقيف رياست امنيت ملي افغانستان آزاد شد."

بنابرگفته مسوولان تلويزيون آريانا، آقاي فياض توسط نيروهاي امنيت ملي اين کشوربدون آن که اتهامش بيان شود بازداشت شد. اما گفته مي شد که وي به اتهام، گويا توهين به مقامات دولتي افغانستان بازداشت شده بود.

فشارهای برروزنامه نگاران افزایش می یابند

فشارهای برروزنامه نگاران افزایش می یابند

درعين حال روزگذشته دريک اقدام فوري وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان بدون حضورداشت مسوولان تلويزيون آريانا وشخص آقاي فياض، گويا نشست "کميسيون رسيدگي به تخطي هاي رسانه يي" را تشکيل داده پرونده ي آقاي فياض را به دادستاني کل افغانستان راجع کرده است.

همچنان روزگذشته حدود سي نفراز روزنامه نگاران و دست اندرکاران رسانه ها درکابل کميته ي دفاع ازآقاي فياض را بخاطردفاع ازحقوق او تشکيل دادند.

نهاد هاي دفاع ازحقوق روزنامه نگاران و برخي ازاحزاب مخالف حکومت نيزبازداشت نصيرفياض را محکوم نموده آن را يک عمل خلاف قانون اساسي افغانستان خواندند.

همزمان درچندين ولايت روزنامه نگاران نشست ها وگردهمايي هايي را به حمايت ازنصيرفياض تشکيل داده هرگونه فشارعليه روزنامه نگاران را محکوم نمودند و آن را خلاف اصول دموکراسي وآزاد ي بيان وآزادي عقيده خواندند.

پرویز کامبخش یکی دیگرازقربانیان آزادی بیان درافغانستان

پرویز کامبخش یکی دیگرازقربانیان آزادی بیان درافغانستان

برخي از کارشناسان ودست اندکاران سياست درافغانستان بازداشت نصيرفياض را فشارهاي پيش ازانتخابات رياست جمهوري عنوان مي نمايند. روزنامه نگاران درافغانستان نگران تنگ شدن عرصه ي کاري شان مي باشند و ازتمامي نهاد هاي جامعه مدني وحقوق بشري خواهان همکاري وتلاش براي تامين حقوق وآزادي هاي رسانه يي شدند.

با آن که در قانون اساسي افغانستان بردموکراسي و آزادي بيان تاکيد شده است، ولي درطول چند سال اخير فشارهاي گوناگون بر روزنامه نگاران افزايش يافته اند. نه تنها روزنامه نگاران ازجانب نيروهاي مسلح مخالف مورد تهديد وارعاب قرارمي گيردند بلکه حکومت که با شعاردموکراسي به ميان آمده است نيزروزبه روزعرصه را براي فعاليتهاي آزاد روزنامه نگاران تنگ ترمي سازد .

DW.COM

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی