آموزش قوریه داری برای زنان غزنی | گزارش های بازسازی | DW | 11.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

آموزش قوریه داری برای زنان غزنی

برای خانم های بی بضاعت و نیازمند در شهر غزنی کارگاه آموزشی قوریه داری خانگی در بخش کشت سبزیجات، پروسس میوه جات و بازاریابی راه اندازی شده است.این برنامه از سوی ریاست امور زنان این ولایت روی دست گرفته شده است.

شکریه ولی، رییس امور زنان غزنی می گوید این برنامه به کمک مالی موسسه (ای. دی . تی) یا گروه انکشاف زراعتی امریکا، نخست به گونه تجربی در صحن ریاست امور زنان این ولایت برای یک ماه راه اندازی شده است.

زنان در این دوره آموزشی یاد می گیرند که چگونه محصول قوریه خود را به بازار عرضه کنند.

زنان در این دوره آموزشی یاد می گیرند که چگونه محصول قوریه خود را به بازار عرضه کنند.

وی می افزاید: «پس از فراگرفتن این برنامه خانم های آموزش دیده می توانند این برنامه را در صحن حویلی شان عملی نمایند که از یک طرف خانم ها مصروف کارمی شوند و از سویی هم می توانند دراقتصاد خانواده شان تا حدی کمک شوند.»

وی اضافه می کند که این برنامه برای 25 خانم بی بضاعت راه اندازی شده است و علاوه بر آموزش آنها، روزانه برای هرخانم 5 دالر امریکایی ( 250 افغانی ) دست مزد پرداخت می شود.

به گفته خانم ولی، سال قبل نیز بیش از300 خانم در غزنی از این برنامه بهره مند شده بودند و اداره امور زنان در تلاش است تا برنامه هایی از این دست ادامه پیدا کند.

درهمین حال شماری ازخانم ها در غزنی از راه اندازی همچو برنامه ها خرسند هستند و خواهان برنامه های بیشتر و دوامدار برای زنان در این ولایت می باشند.

شیما، یک خانم خانه که در این برنامه شرکت کرده است از مقام های حکومتی غزنی میخواهد تا برای رشد خانم ها درعرصه های مختلف گام های عملی بردارند.

آنها همچنان می آموزند که چگونه حاصلات به دست آمده از قوریه را بسته بندی کنند.

آنها همچنان می آموزند که چگونه حاصلات به دست آمده از قوریه را بسته بندی کنند.

او می گوید:«ما کشت و کار درقوریه خانگی را در ریاست امور زنان یاد گرفتیم و در باغچه خانه خود ترکاری و سبزیجات کشت کردیم، خوب است پول قلم و کتابچه اولاد ها و برخی از خرید های خورد و ریزه خانه ازهمین طریق بدست می آید.»

علاوه بر این رییس امور زنان غزنی از راه اندازی دوره های آموزشی حرفه برای خانم ها در این ولایت خبر می دهد و می گوید در حال حاضر شمار زیادی از زنان و دختران در این ولایت در کورس های انگلیسی و کمپیوتر در ریاست امور زنان این ولایت آموزش می بینند.

اما برخی خانم ها به این باور اند که راه اندازی این برنامه ها بیشتر نمایشی است و از راه اندازی همچو برنامه ها برخی از افراد که همواره پروژه میگیرند از نام خانم ها استفاده سوء کرده و نفعی به زنان این ولایت نمی رسانند.

گزارشگر: قدیر وفا / غزنی

ویراستار: رضا شیرمحمدی

آگهی