آمادگي ناتو براي حمله ی تهاجمی در قندهار | افغانستان | DW | 28.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

آمادگي ناتو براي حمله ی تهاجمی در قندهار

جيمز جونس، مشاور امنيتي رييس جمهور امريکا و فرمانده ارشد ناتو، در برابر خبرنگاران، از يک مقطع مهم زماني در تاريخ مأموريت افغانستان سخن گفت.

حمله ی تهاجمی علیه طالبان در جنوب افغانستان

حمله ی تهاجمی علیه طالبان در جنوب افغانستان

جيمز جونس گفت، آيساف مي خواهد با يک تهاجم گسترده در ولايت قندهار، قدرت طالبان را در آنجا که چون سنگريست براي طالبان افراطي، درهم شکند. ستنلي مک کرستل، قوماندان آيساف در مورد عمليات قندهار گفت:

"تا اندازۀ زياد اين به عمليات هلمند شباهت خواهد داشت و هدف از آن اين است تا در قندهار، در وضع حکومتداري بهبود به ميان آمده و شرايط زندگي بهتر براي مردم آنجا مهيا شود."

بارک اوباما، رييس جمهور ايالات متحد امريکا 30.000 سرباز اضافي را به افغانستان مي فرستد - قواي تقويتي براي اين تهاجم و نيز در قندهار برنامه ريزي شده است. جنرال مک کرستل گفت:

"در شهر قندهار فعاليت هاي طالبان جريان دارد، و همچنان آنها در چهاراطراف شهر حضور دارند. ما براي تأمين امنيت شهر قندهار به اقدامات خاصي دست خواهيم زد."

او علاوه کرد که وي انتظار "نبرد بزرگي را براي قندهار" ندارد. او فکر مي کند که در اطراف شهر کندهار مناطقي وجود خواهند داشت که در آنجا طالبان بخاطر ساحۀ نفوذ شان بجنگند. و آنچه به شهر قندهار مربوط مي شود، ناتو حدس ميزند که در آنجا جنگ خانه بخانه صورت نخواهد گرفت، آنچناني که امريکايي ها در شهر هاي فلوجه و بغداد انجام داده اند. او به اين عقيده است که مي توان امنيت را در يک ناحيه پي ناحيۀ ديگر تأمين کرد، تا امنيت آهسته آهسته، اما طور مداوم بهبود يابد - مانند تغيير مد وجزر که سطح آب آهسته آهسته بالا ميرود.

موضوع تعيين کننده اين است که قواء از نواحي و مناطق، از جا هايي که آنها جنگجويان طالب را مي رانند، دوباره عقب نشيني نکنند. بايد مانند عمليات هلمند باشد: جاييکه برعکس ما مي مانيم و در جاييکه ما باشيم، در آنجا بازسازي مي شود. اکنون در پيمان ناتو همه به اين نظر اند که قندهار را، مانند همۀ افغانستان تنها از طريق نظامي نمي توان بدست آورد. در قندهار قبايل مختلف پشتون زندگي دارند. جهانبيني آنها اکثراً به طالبان نزديکتر است. طالبان از بين آنها اکثر جنگجويان خود را جلب و جذب مي نمايند. پشتونها از کمترين بخش کمک هاي بين المللي مستفيد شده و زيادترين قرباني را متحمل شده اند.

بوسي/صديقي

ويراستار:مبلغ

آگهی