آلمان ۸۰ میلیون یورو به افغانستان کمک می کند | آلمان و جهان | DW | 24.11.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

آلمان ۸۰ میلیون یورو به افغانستان کمک می کند

آلمان۸۰ میلیون یورو به افغانستان کمک می کند.قرار است این کمک در ضمن سائر موارد به ویژه در بخش کاهش فقر به مصرف برسد.شماری از شهروندان افغانستان می خواهند این کمک ها در بخش های بنیادی برای خود کفا شدن افغانستان مصرف شود.

موافقت نامه کمک به ارزش ۸۰ میلیون یورو به تازه گی میان وزارت مالیه افغانستان و بانک انکشافی « کی اف دبلیو » به نماینده گی از حکومت آلمان امضاء گردید

 اجمل حمید عبدالرحیم زی رئیس روابط عامه وسخنگوی وزارت مالیه افغانستان در گفتگو با دویچه وله گفت که این کمک های بلاعوض حکومت آلمان دربخش های گوناگون به شمول بخش های صحت و معارف،کاهش فقر و آبرسانی به مصرف خواهند رسید.

اجمل حمید عبدالرحیم زی افزود: « از این ۸۰ میلیون یورو موافقت نامه که امضاء شده است،۴۰ میلیون آن به خاطر برنامه مهم ملی که عبارت از میثاق شهروندی است،اختصاص داده اشده است و بقیه آن از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان با در نظرداشت اولویت های حکومت ومردم افغانستان به مصرف می رسد.»

هرچند سخنگوی وزارت مالیه به مردم افغانستان اطمینان می دهد که این کمک با درنظرداشت اصل موثریت به مصرف خواهد رسید،اما شماری از شهروندان افغانستان درباره وجود فساد اداری در اداره های دولتی افغانستان ابراز نگرانی می کنند.

هلمند لمر یک شهروند افغانستان  به دویچه وله گفت که  نیاز است تا حکومت افغانستان با این کمک های خارجی پروژه هایی را روی دست گیرد که مردم افغانستان بتوانند سرانجام خودکفا شوند.

هلمند لمر گفت :« این کمک ها باید به شکل بنیادی اش مصرف شود،پروژه های بنیادی باشد واین پروژه ها عام المنفعه باشد و طویل المدت باشد تا در سال های بعد از این پروژها مردم مستفید شوند.»

میرحسین تلاش یک شهروند دیگر افغانستان می گوید که حکومت افغانستان این پول ها را در پروژه های سرمایه گذاری کند که در خودکفایی افغانستان کمک کند.

وی افزود: « خواست ما ازحکومت افغانستان همین است ،پول هایی را که دریافت می کند، این پول ها را صادقانه و با مدیریت به مصرف برساند."

سید مسعود یکی ازآگاهان اقتصادی نیز در گفتگو با دویچه وله بر شفافیت و مدیریت درست در مصرف کمک های خارجی تاکید نمود.

وی افزود: « درحقیقت یک نوع بی باوری ها وجود دارد،اما این ناباوری ها باعث نمی شود که امید مان را از دست دهیم. من فکر می کنم که کشور های خارجی به شمول آلمان،انگلستان و به ویژه امریکا تلاش می کنند تا با این کمک ها یک نوع باورمندی های از دست رفته مردم را دوباره ایجاد کنند."

صندوق وجهی بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد و  این صندوق از سوی بانک جهانی رهبری می شود . گفته می شود که از زمان ایجاد این صندوق تاکنون،آلمان نزدیک به ۴۷ میلیارد افغانی به این صندوق وجهی بازسازی افغانستان کمک کرده است. این کمک در حالی صورت می گیرد که  در شانزده سال اخیر میلیارد ها دالر در افغانستان سرازیر شده اند،اما هنوز هم افغانستان وابسته به کمک های خارجی است و نتوانسته به پای خود بایستد.

نویسنده: ناصر عزیزی/رر.

DW.COM

آگهی