آلمان پيش نويس قانون منع جاسوسي ازکارمندان را مطرح مي کند | مجله حقوق بشر | DW | 02.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

آلمان پيش نويس قانون منع جاسوسي ازکارمندان را مطرح مي کند

يک پيش نويس قانون درآلمان مي خواهد مانع آن شود که کارفرمايان ازکمره هاي مخفي ويا شبکه هاي اجتماعي براي جاسوسي عليه کارمندان شان استفاده کنند.

با تصویب قانون جدید فقط درصورتی که لزوم باشد وبا اطلاع کارمندان درنقاط خاصی ویدیو کمره برای دیده بانی به کار گماشته می شود

با تصویب قانون جدید فقط درصورتی که لزوم باشد وبا اطلاع کارمندان درنقاط خاصی ویدیو کمره برای دیده بانی به کار گماشته می شود

بدين ترتيب آلمان نخستين کشوري خواهد بود که درآن استفاده ازمحتويات " فيس بوک " براي استخدام ممنوع خواهد شد.

جاسوسي در زيرپرده ويا با کمره هاي مخفي که بيشتر به کارهاي جيمزباند ستاره فلمهاي جاسوسي شباهت دارد، براي عده ديگر ازکارجويان درآلمان مشغله خلق مي کند.

درسالهاي اخير زنجيره اي از افتضاحات جاسوسي درمحيطهاي کاري برملا شده اند که بسياري ازاين افتضاحات درشرکتهاي بسياربزرگ ونامداري مانند "دويچه تيلکم " که يک شرکت مخابراتي ومواصلاتي آلماني مي باشد، يا درمغازه خواربارفروشي ارزان آلماني مانند " ليدل" ويا شرکت خط آهن ملي آلمان " دويچه بان " رونما شده اند.

کريستيان اهرند ازحزب دموکرات آزاد آلمان يا " اف دي پي" به دويچه وله گفته است که :" تاحال ازنگاه قانوني تنظيم نشده است که تاچه حدي وزيرکدام شرايطي يک کارفرما مي تواند درمورد مستخدمش اطلاعات جمع آوري کند".

درپاسخ به اين رسواييهايي که تا اکنون رونما شده اند، به روزچهارشنبه احزاب ائتلاف حاکم حکومتي پيش نويس قانوني را مطرح ساخته اند تا حرمت حريم شخصي را درمحيطهاي کاري بهتر رعايت کند. توماس دي ميزير وزيرداخله آلمان فدرال دراين ارتباط گفته است: قانون جديد براي کارفرما وکارمند مفيد خواهد بود. دي ميزير به خبرنگاران گفته است :" اين قانون يک سازش متوازن ميان منافع مختلف بوده و واعتماد به محيط کار را دربين کارفرما وکارمند تقويت مي کند".

ديگرکمره هاي مخفي درکار نباشد

نقطه مرکزي دراين پيش نويس قانوني آنست که کارفرمايان ديگرنتوانند بدون اطلاع کارمندان شان ازآنها توسط کمره ويديو ديده باني وکنترول کنند.

اهرند به دويچه وله گفته است:" هرگاه کدام دليلي موجه اي براي ديده باني ويديويي ازجانب کارفرما وجود داشته باشد، بايد علامتي وجود داشته باشد که مردمي که ازآنها ديدباني صورت مي گيرد، ازاين امراطلاع دارند".

اين معلوم است که خرده فروشان درجرمني نياز دارند براي جلوگيري از دزدي توسط آن کارمنداني که برايشان مظنون مي باشند، ازکمره هاي مخفي استفاده کنند. اما مطابق به اين قانون جديد بايد ديده باني توسط ويديو درحريمهاي خصوصي مانند اتاقهاي تعويض لباس ، اتاق طعام خوري و تشنابها ممنوع باشد.

گرچه کارفرمايان هنوزهم مجاز خواهند بود تا اين کمره ها را در مکانهاي عام براي تدابيراحتياطي جهت کساني که به مغازه ها داخل ويا خارج مي شوند، به کار گذارند. اين محلها عبارت خواهند بود ازنزديکهاي دخل يا خزينه مغازه ها ويا فروشگاه ها و محل دخول يا ورود مغازه ها وفروشگاهها .

منتقدان اين پيشنهاد براين نظراند که بکار گذاشتن کمره هاي مخفي يک وسيله موثر براي جلوگيري ازدزديها وفساد سوء استفاده کارمندان مي باشد. ." بي دي آ" يا کنفدراسيون اتحاديه هاي کارمندان آلماني مي گويد که اين قانون جديد مانع مبارزه عليه فساد و جرايم درمحيط کارمي شود.

همچنان اين قانون حريمهاي خصوصي کارمندان را دربخشهاي انترنتي مانند " فيس بوک " و " ماي اسپيس" محفوظ نگه مي دارد. دي ميزير وزيرداخله آلمان فدرال طي کنفرانس مطبوعاتي اي دربرلين گفته است:به کارفرمايان اجازه داده مي شود درمورد کارمندان شان ازمجاري عامه کسب اطلاع کنند. اين مجاري عامه عبارت ازماشينهاي جستجوي انترنتي مي باشد.

دي ميزيرگفته است: " آنچه يک کارفرما نمي تواند انجام دهد اينست که با کسي دوست شود و بعد ازآن اطلاعات خصوصي اي را که درمورد وي ازحلقه نزديک دوستانش به دست مي آورد ، درموقع درخواست کاردادنش مورد استفاده قرار بدهد".

هرگاه اين پيش نويس قانون به تصويب بوندس تاگ برسد وحيثيت يک قانون را پيدا کند، آلمان اولين کشوري خواهد بود که محدوديتهاي قانوني درقسمت استفاده ازشبکه هاي خصوصي اجتماعي درآنجا وضع مي شود.

اين پيش نويس قانون بايد درپارلمان مورد بحث قرار بگيرد ودرفرجام راي به دست آورد. اما اهرند، سياستمدار حزب دموکرات آزاد آلمان يا " اف دي پي " براين نظر است که کساني که درکميته تقنين پارلمان آلمان قرار دارند، درمورد اينکه اين پيش نويس حمايت اکثريت را به دست خواهد آورد ، خوش بين مي باشند.

تا آن زمان، کارفرمايان درآلمان بايد محتاط باشند که کيها را درليست دوستان " فيس بوک" شان شامل کرده اند.

سارا هرمان / رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی