آلمان مربيان نظامي اش را به جنوب افغانستان نمي فرستد | افغانستان | DW | 05.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آلمان مربيان نظامي اش را به جنوب افغانستان نمي فرستد

آلمان به ر وزجمعه گفته است که تقاضاي حکومت افغانستان را داير براعزام نزده تن ازمربيان نظامي آن کشور به جنوب افغانستان رد نموده است.

فرانس یوزوف یونگ وزیردفاع آلمان فدرال

فرانس یوزوف یونگ وزیردفاع آلمان فدرال

توماس رابه سخنگوي وزارت دفاع آلمان دراين رابطه گفته است که مجوزپارلمان آلمان براي توظيف نيروهاي مسلح آن کشورتنها درصورتهاي استثنايي اجازه توظيف اين نيروها را درسايرنقاط افغانستان مي دهد.

آلمان درافغانستان حدود 3000 سربازدارد وماموريت نيروهاي نظامي اين کشور درافغانستان ، دردرون آلمان مباحثات ومناقشات قابل توجهي رابرانگيخته است. آلمان تا کنون دربرابرتقاضاي شرکاي ناتو براي اعزام نيروهايش خارج ازشمال افغانستان مقاومت نموده است . آلمان تنها شش هواپيماي جت اکتشافي نوع تورنادوي خود را صرفاً براي مقاصد کشف درسايرمناطق اجازه داده است.

مطالب مرتبط

آگهی