آلمان عملکرد مليشه هاي حماس درنوارغزه را محکوم کرد | آلمان و جهان | DW | 15.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آلمان عملکرد مليشه هاي حماس درنوارغزه را محکوم کرد

آلمان که درحال حاضررياست دوره يي اتحاديه اروپارا به عهده دارد برخوردهاي نظامي مليشه هاي حماس را که منجربه ناآرامي ها درفلسطين شده اند، محکوم کرد. يک سخنگوي حکومت آلمان امروزدربرلين به خبرنگاران گفت ؛" هنوز محمود عباس حمايت اتحاديه اروپا را ازآن خود دارد."

ملیشه های حماس دردفترکارمحمود عباس

ملیشه های حماس دردفترکارمحمود عباس

اوهمچنان تاکيد کرد که آنها نگراني شديد درمورد شرايط زندگي مردم وحقوق بشردرغزه دارند.

نيروهاي حماس بيشترمناطق درنوارغزه ودفاترنيروهاي فتح را درتصرف خود درآورده اند. درواکنش به آن محمود عباس رييس دولت خودگردان فلسطين پارلمان را منحل و انتخابات زودرس را علام نموده است.

اسماعيل هنيه فرمان عباس را رد نموده گفته است که او به کارش ادامه مي دهد.

تحليلگران معتقدند؛ هرگاه جناحهاي درگيرفلسطيني به زودي به خشونت ها وناآرامي هاي پايان ندهند مناطق خودگردان با خطرتجزيه روبرو خواهند شد.

مطالب مرتبط

آگهی