آلمان سربازان بیشتر به افغانستان می فرستد | آلمان و جهان | DW | 13.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

آلمان سربازان بیشتر به افغانستان می فرستد

وزير دفاع آلمان امروز وارد کندز شد. او ميخواهد شهري را از نزديک مشاهده کند که بتاريخ 4 سپتمبر در آن، به دستور يک افسر بلندپايۀ ارتش آلمان، دو تانکر ربوده شده هدف بمباردمان نيرو هاي بين المللي قرار گرفت .

گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان درحالی که واسکت ضد گلوله برتن داشت ، همچون یک ستاره مشهورسینما توسط سربازان آلمانی درقندوز استقبال شد

گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان درحالی که واسکت ضد گلوله برتن داشت ، همچون یک ستاره مشهورسینما توسط سربازان آلمانی درقندوز استقبال شد

درحمله هوایی اوایل ماه سپتمبر بر دوتانکر نفت ربوده شده توسط طالبان ، تا 142 تن کشته و زخمي شدند.

کارل سو گوتنبرگ بروز پنجشنبه براي اولين بار به افغانستان سفر کرد و اين سفر خود را امروز در شهر کندز پايان مي بخشد.

ديدار وزير دفاع آلمان از افغانستان با تدابير شديد امنيتي همراه بود. همينکه هليکوپتر حامل وي در کندز به زمين نشست يک هواپيماي بدون سرنشين جهت نظارت بر منطقه پرواز کرد.

گوتنبرگ قبل از آن از قرارگاه نظاميان آلماني در شهر مزارشريف ديدن کرده بود. در آنجا صدها سرباز آلماني از وي بسان يک ستارۀ معروف موسيقي استقبال کردند. گوتنبرگ در مزار شريف گفت: "افغانستان يقيناً هنوز به ما نياز دارد، ولي ما بايد در آيندۀ نه چندان دور بتوانيم اين مأموريت خود را خاتمه بدهيم." بدين منظور افغانستان بايد تأمين امنيت را خود به عهده گيرد.

گوتنبرگ افزود که حکومت آلمان به حکومت حامد کرزي واضح خواهد ساخت که "ديگر الفاظ کافي نيستند!"

گوتنبرگ، با درنظرداشت وضع خراب امنيتي در کندز، گفت که از وسط ماه جنوري سال آينده به تعداد 450 سرباز قواي تهاجمي آلماني مستقر در کندز 120 تن ديگر افزوده خواهد شد. 1000 سرباز ديگر آلماني و 100 سرباز بلجيمي درين ولايت از روند بازسازي حمايت ميکنند.

اما گوتنبرگ درين سفر خود در رابطه با تلاش هاي بيشتر کشورش در امر بازسازي افغانستان چيزي نگفت.

روزنامۀ "براونشوايکر سايتونگ" چاپ آلمان نوشته است که تروريست ها زماني هواداران خود را از دست خواهند داد که اين هواداران مکتب و جاي کار بدست بياورند. اين روزنامه همچنان نگاشته است که از يک خروج فوري نيرو هاي آلماني از افغانستان نميتوان حرف زد، زيرا اين مسأله برقراري امنيت در افغانستان و در تمام جهان را براي يک زمان نامعلوم بيشتر به تعويق خواهد انداخت.

روزنامۀ "زيکسيشه سايتونگ" چاپ آلمان نوشته است: "طرح هاي گوتنبرگ همه خوب اند، اما وزير دفاع جديد آلمان امکانات محدودي را براي زير فشار قرار دادن کرزي در اختيار دارد. خطر ها تنها با هشدار دادن ها به کرزي از بين نمي روند.

هرگاه قطعات آلمان افغانستان را ترک کنند و اين کشور دوباره بدست تروريست ها سقوط کند و جنگ داخلي در آن دوباره آغاز گردد، در آنصورت اين ناکامي بزرگي براي ناتو خواهد بود." اين روزنامه همچنان نوشته است که "توقعات" از کرزي واقعاً يک آرزوي بيهوده است.

دي پي آ/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی