آلمان روی یک طرح جامع برای ادغام پناهندگان کار می‌کند | مهاجرت به اروپا | DW | 31.01.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

آلمان روی یک طرح جامع برای ادغام پناهندگان کار می‌کند

یک گروه کاری در سطح فدرال و ایالت ها قرار است در بهار طرحی را برای ادغام مهاجرین ارایه کند. کارشناسان سرمایه گذاری های بیشتری را در عرصه های خانه سازی، تعلیمی، کار و آموزش زبان تقاضا می کنند.

فهرست تقاضاها طولانی است. هرچند جزئیات طرح حکومت برای ادغام مهاجرین تا هنوز روشن نیست، اما کارشناسان این عرصه تصورات دقیقی دارند که پناهجویان و مهاجرین چگونه در جامعۀ آلمانی مدغم ساخته شوند.

احمد منصور، نویسنده و روانشناس، تقاضا می کند که مسألۀ ادغام پناهجویان و مهاجرین به دوش افراد حرفه یی سپرده شود. او می گوید سپردن این وظیفه به کارمندان افتخاری یک اشتباه است و مربی ها و کارمندان اجتماعی باید در این راستا بهتر آموزش ببینند. احمد منصور می افزاید که این کارمندان باید بیشتر در مورد اسلام معلومات کسب کنند و در رابطه با افراطی شدن جوانان یک راه حل فوری یافته بتوانند.

به باور منصور ارزش های مثل دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر باید جزو برنامه های درسی گردد. او می گوید همچنان باید اجازه باشد که اسلام نیز مورد سؤال قرار بگیرد و موضوعاتی مثل تصورات نامطلوب در مورد زنان، افراطی شدن، قتل های ناموسی و یهودستیزی باید به وضاحت محکوم شده بتوانند، بدون اینکه مسلمانان از این بحث محروم ساخته شوند.

برنامۀ پرمنفعت سرمایه گذاری

اولاف کلایست، محقق امور مهاجرت در دانشگاه های اوسنابروک و آکسفورد از چهار نکته سخن می گوید که باید جزو طرح ادغام باشند: خانه سازی، آموزش، کار و جامعۀ مدنی. کلایست در صحبت اش با دویچه وله گفت که این جنبه ها باید در پیوند با هم قرار بگیرند. او افزود: "اسکان دادن پناهجویان یکی از چالش های بزرگ است، اما این همزمان یک شانس برای شهرهاست که ساختمان های جدید داشته باشند. این مسأله در عرصۀ آموزش نیز صدق می کند. در مکاتب و دانشگاه ها باید برنامه ها با وضعیت تغییر یافته مطابقت داده شوند".

کلایست به ویژه بر نقش جامعۀ مدنی تأکید کرد. او گفت: "از ابتکارات زیادی که هم اکنون وجود دارد، باید حمایت صورت بگیرد. در این رابطه انجمن ها و اتحادیه ها نقش برجسته ای دارند". کلایست موضوع ادغام پناهجویان را به عنوان برنامۀ بزرگی می بیند که برای آن نخست باید سرمایه گذاری شود. او به این باور است که عرصۀ اقتصاد آلمان در درازمدت از آن سود خواهد برد.

تقسیم مؤثر هزینه

شورای کارشناسان انجمن آلمانی برای ادغام و مهاجرت می گوید که مکاتب نقش کلیدی را اختیار می کنند. اما شمار مکاتب برای جذب همه پناهجویان کافی نیست. کورنیلیا شو مدیر این انجمن می گوید: "از سالها به این طرف دیده شده است که شاگردان با پس زمینۀ مهاجرت شانس خراب تری برای آموزش داشته اند. اما تا کنون در تمویل مکاتب، نیازمندی های انفرادی شاگردان کمتر مد نظر گرفته شده است تا این فقدان به گونۀ هدفمندانه متوازن ساخته شود".

Wohnungsbau Hausbau Bau sozialer Wohnungsbau Bagger Baustelle Wohnhäuser

ایجاد مسکن در راستای ادغام پناهجویان نقش اساسی را ایفا می کند

شو می افزاید: "بررسی های ما نشان داده است که تقریباً نیم ایالت های آلمان فدرال به گونۀ سیستماتیک هزینه را برای هر شاگرد اختصاص می دهند، که طور مثال برای شاگردانی با پس زمینۀ مهاجرت کورس های آموزش زبان را تمویل کرده بتوانند". این در حالیست که در سال ۲۰۰۷ ایالت ها موظف گردیدند که از این عرصه هدفمندانه تر حمایت کنند. به گفتۀ شو برای اینکه هزینۀ حمایتی به اساس نیازمندی تقسیم شده بتواند، باید نیازمندی شاگردان به صورت جداگانه و همچنان شمار شاگردان با پس منظر مهاجرت در هر مکتی مدنظر گرفته شود.

نگرانی سازمان های یهودی

سازمان های یهودی نیز برنامه های حکومت در مورد ادغام پناهجویان را با دقت دنبال می کنند. این سازمان ها از یک یهود ستیزی فزاینده در آلمان نگران اند. دایدر برگر مدیر کمیتۀ یهودیان امریکا در برلین پایتخت آلمان تقاضا می کند که مسألۀ ارزش های دموکراتیک و تدابیر پیشگیرانه در قبال یهودستیزی باید در دستور کار روزمره قرار داشته باشد. خانم برگر می فزاید: "نماینده های ارشد سیاسی در سطح فدرال، ایالت ها و نواحی باید اقداماتی را روی دست گیرند تا یک ادغام موفقانۀ پناهجویان را ممکن گردانند".

این نکات در اصل چیز نوی نیستند. در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ سیاستمداران و کارشناسان یک "کارنامۀ ملی ادغام" را آماده ساختند. اما از قرار معلوم حالا این کارنامه کافی نیست.

DW.COM

آگهی