آلمان در تلاش حل مشکل آب در آسیای میانه | آلمان و جهان | DW | 08.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آلمان در تلاش حل مشکل آب در آسیای میانه

با ازهمپاشی اتحاد شوروی نه تنها 16 کشور مستقل ایجاد شدند، بلکه این مسأله سبب بروز مشکلات، به ویژه ایجاد تنش بر سر آب در آسیای میانه نیز گردید. اکنون آلمان می خواهد برای رفع این کشیدگی ها در آسیای میانه پادرمیانی کند.

آلمان میخواهد با ارایۀ دانش حفظ محیط زیست در تحکیم ثبات در منطقۀ ناآرام کمک کند. گیدو وستروله، وزیر خارجۀ آلمان روز چهارشنبه در کنفرانسی که در رابطه با آب در برلین پایتخت آلمان برگزار شده بود، آب در آسیای میانه را به عنوان زیربنای زراعت و تأمین انرژی یک منبع استراتژیک خواند. در این کنفرانس از جمله نمایندگان کشورهای افغانستان، ازبکستان و قزاقستان هم اشتراک داشتند.

وستروله گفت: «سرمایه گذاری ها برای استفاده از انرژی خورشید و باد، "بیومس" یا منابع بیولوژیکی انرژی بدیل و انرژی حرارتی زیرزمینی می توانند فشار ناشی از کمبود ذخایر آبی را کاهش بدهند. عرصۀ اقتصاد آلمان در این رابطه تجربۀ گسترده دارد و علاقمند فعالیت و همکاری در آسیای میانه است».

وزیر خارجۀ آلمان به پیامدهای نامطلوب کمبود آب، خشک شدن جهیل آرال، مزارع آلوده با نمک و گسترش ساحات بیابانی در منطقه اشاره کرد. وستروله افزود آسیای میانه می تواند در مشارکت بر سر منابع آب از وحدت اروپاییان سرمشق بگیرد. او به گونۀ مثال گفت آلمان و فرانسه، که در گذشته دشمنان سرسخت همدیگر بودند، کمی پس از پایان جنگ دوم جهانی مهمترین منابع انرژی آن زمان یعنی زغال و فولاد را تحت ادارۀ مشترک قرار دادند و به این ترتیب اتحادیۀ اروپا را اساس گذاشتند. وستروله تأکید کرد که آسیای میانه هم می تواند همین گونه بنیاد ثبات پایدار و رفاه را اساس گذارد.

وزیر خارجۀ آلمان از دو چالش بزرگ برای کشورهای آسیای میانه نام برد. او گفت از یک سو یخچال های طبیعی در منطقه، در نتیجۀ تغییر اقلیم، زودتر آب می شوند و ذخایر دیگر آبی هم به تدریج تبخیر می گردد، از سوی دیگر عرصه های مختلف استفاده از منابع آبی، مثل زراعت، تولید برق و تأمین آب آشامیدنی، با هم در رقابت قرار دارند. به قول وزیر خارجۀ آلمان در همچو وضعیتی همکاری منطقه یی در رابطه با استفاده از منابع آبی برای تأمین رفاه و آرامش بیشتر، تولید برق و مواد غذایی و همچنان تأمین یک صلح اجتماعی ضروری است.

میان کشورهای دو طرف رود خانه های آمو و سیردریا در آسیای میانه پیوسته منازعاتی برسر آب در می گیرد. به ویژه ازبکستان برای کشت پخته (پنبه) به مقدار بسیار زیاد آب نیاز دارد. وزارت خارجۀ آلمان یک پروژۀ همکاری خود را در این زمینه در سال 2008، با هزینۀ بالغ بر 15 میلیون یورو، آغاز کرد. با کنفرانس کنونی برلین، قرار است این همکاری ها وارد مرحلۀ تازه ای گردد. در این کنفرانس نمایندگان قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، و همچنان ناظرانی از سفارت افغانستان در برلین اشتراک دارند. نمایندگان سازمان ها و کشور های پول دهنده، مثل فرانسه و سویس نیز در این کنفرانس حضور دارند.

صفی الله ابراهیم خیل/ محمود منجم زاده

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

آگهی