آلمان به قربانیان حمله هوایی درقندز جبران خسارت می پردازد | افغانستان | DW | 07.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

آلمان به قربانیان حمله هوایی درقندز جبران خسارت می پردازد

به گزارش "دی پی آ" یا خبرگزاری آلمان، جمهوری فدرالی آلمان می خواهد به بازماندگان قربانیان ملکی حمله هوایی درکندز جبران خسارت بپردازد. این مطلب را امروز دوشنبه سخنگوی وزارت دفاع آلمان فدرال دربرلین اظهار داشته است.

کارل تیودورسو گوتنبرگ وزیردفاع آلمان

کارل تیودورسو گوتنبرگ وزیردفاع آلمان

این حمله هوایی به تاریخ 4 ام ماه سپتمبر به درخواست دگروال کلاین یک افسرعالیرتبه ارتش فدرال آلمان ، بردوتانکرنفتی صورت گرفت که توسط طالبان درولایت قندز ربوده شده بود. گفته می شود که براثر این حمله هوایی دست کم تا 142 نفرکشته شده اند.

گزارشهای نخستین درمورد کشته شدگان این حادثه پرتناقض بود. بیشترگفته می شد که قربانیان حمله زیاد ترطالبان اند. ناتو گزارش محرمانه ای دراین ارتباط به مقامات وزارت دفاع آلمان فرستاد. همزمانی این حمله با مبارزات انتخاباتی برای بوندس تاگ یا پارلمان مرکزی آلمان، نقایصی دراطلاع رسانی به عامه مردم به وجود آورد.

کارل تیودورسو گوتنبرگ وزیردفاع آلمان فدرال پس ازآنکه مقام وزارت دفاع آلمان را تصدی کرد، خواهان بررسی مجدد موضع بمباردمان هوایی درقندزشد.

دراین میان یک وکیل دعوای آلمانی افغانی تبار به نام کریم پوپل ازجانب بازماندگان قربانیان ملکی خواهان جبران خسارت شد.

مباحثات دربوندس تاگ یا پارلمان مرکزی آلمان موجب آن شد که فرانس یوزف یونگ وزیردفاع پیشین ووزیرکار دردوردوم صدارت انگلا مرکل متهم به نقیصه اطلاع رسانی به عامه مردم درمورد بمباردمان هوایی قندز شود. یونگ مسوولیت پیامد سیاسی این نقیصه اطلاع رسانی را قبول کرده وازوظیفه اش مستعفی شد.

دراین میان ولفگنگ شنایدرهان بازرس کل ارتش فدرال آلمان وبلندرتبه ترین مقام نظامی درآلمان نیز ازوظیفه اش کناره گیری کرد. به دنبال او پتترویشرت معین وزارت دفاع آلمان نیرمستعفی شد. بلاخره وزیردفاع جدید آلمان ازنامتناسب بودن حمله سخن به میان آورد.

مجله خبری شپیگل به نقل ازآخرین گزارش ناتو درمورد حادثه قندز آورده بود که به هنگام تقاضا برای بمباردمان بین مقامات نظامی ارتش فدرال درافغانستان وپیلوتهای هواپیماهای جنگی امریکایی اختلاف نظربزرگی وجود داشته داشته است.

درحالیکه پیلوتها می خواسته اند دوبمب برربایندگان تانکرها پرتاب شود، قوماندانی آلمانی خواهان پرتاب شش بمب بوده است. همچنان پیلوتهای می خواسته اند که نخست چند پروازاخطاری با ارتفاع کم صورت گیرد، اما قوماندانی آلمانی مخالف بوده است.

کارل تیودورسوگوتنبرگ درحالیکه این حمله را نامتناسب خوانده است، اما گفته است که دگروال کلاین را رها نمی کند، چه او برای سربازان المانی احساس خطرجانی می کرده است.

درمورد اینکه جبران خسارت بصورت مشخص چگونه باشد، وزارت دفاع آلمان اکنون موضوع را با وکیل بازماندگان این قربانیان مورد مذاکره قرار می دهد.

دی پی آ/ رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

آگهی