آلمان برای جذب نیروی کار خارجی تبلیغ می‌کند | آلمان و جهان | DW | 16.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آلمان برای جذب نیروی کار خارجی تبلیغ می‌کند

آلمان یکی از کشورهای جذاب برای مهاجرین است. چون در حال حاضر جمعیت این کشور به سرعت رو به کاهش است، به این دلیل به نیروی کاری بیشتر از خارج نیاز دارد. آلمان برای جذب این نیرو باید قویاً تبلیغ کند.

توماس دیمزیر وزیر داخله آلمان می خواهد در زمینه جذب نیروی کار خارجی تبلیغات راه اندازی کند. او در کنفرانسی با شرکت کارشناسان امور مهاجرت در برلین در این باره گفت: «ما باید خیلی هدفمندانه برای کشور مان در این بخش تبلیغ کنیم، در عرصه هایی که می خواهیم نیروی کار به کشور ما بیایند.»

وزیر داخله آلمان افزود که به "بازاریابی برای مهاجرین" نیاز است، زیرا پیش بینی ها در مورد نیرو کار برای بازار کار آلمان در سال های بعدی بدون مهاجرین خارجی، تاریک به نظر می رسد.

براساس یک بررسی جدید بنیاد برتلسمن، اگر سیاست هدفمندانه برای جلب مهاجرین اتخاذ نشود، شمار جمعیت سنین کار در آلمان تا سال 2050 در حدود یازده میلیون کاهش خواهد یافت. در غیر آن برای 45 میلیون محل شغلی که امروز وجود دارد، فقط 29 میلیون افراد واجد شرایط کار باقی می مانند.

وزیر داخله آلمان در تلاش بازاریابی برای مهاجرین است

وزیر داخله آلمان در تلاش بازاریابی برای مهاجرین است

دیمزیر از این بررسی چنین نتیجه گیری می کند که آلمان باید برای مهاجرین با شایستگی عالی کاری، جذاب تر شود. او توضیح داد: «ما آلمانی ها بسیار زیاد در باره اجازه [اقامت] حرف می زنیم. اما در باره دعوت و آمدن آن‌ها سخن نمی گوییم.»

وزیر داخله آلمان تصریح کرد که تبلیغات در این زمینه ضروری است، با وجودی که آلمان امروز نیز از محبوب ترین کشورهای جهان در این ارتباط است. در حال حاضر در آلمان 8،2 میلیون تن با پاسپورت خارجی زندگی می کنند. افزون بر آن شمار بیشتری هم در جمله نسل های دومی و سومی از خانواده های مهاجر در آلمان به سر می برند.

جنگ داخلی در عراق و سوریه، به خصوص در دو سال اخیر، شمار مهاجرین را در آلمان وسیعاً افزایش داده است. در سال گذشته در این کشور 200 هزار مورد تقاضای پناهندگی وجود داشته است که در سال جاری ممکن است شمار متقاضیان پناهندگی حتی به 300 هزار برسد.

وزیر داخله آلمان در این باره گفت: «در هیچ کشور جهان در مقایسه با آلمان، این اندازه تقاضای پناهندگی صورت نگرفته است.» در این اواخر در حالی که در باره کمک های مشخص و جا دادن برای مهاجرین شدیداً بحث و مشاجره جریان دارد، دیمزیر می خواهد در ماه های بعدی به صورت اساسی در این زمینه برخورد کند.

رئیس انجمن صنعت آلمان فدرال: ما به مهاجران بیشتر ضرورت داریم

رئیس انجمن صنعت آلمان فدرال: ما به مهاجران بیشتر ضرورت داریم

او تاکید کرد که آلمان به عنوان "کشور مدرن مهاجرت" باید حالا در این باره سخن بگوید که چگونه به امر مهاجرت سر و سامان بدهد. او تاکید کرد که تبلیغ در این زمینه تنها وظیفه دولت نیست، بلکه بخش بسیار موفق اقتصاد آلمان در سطح جهانی نیز باید در این زمینه سهم بگیرد.

دیمزیر خطاب به نمایندگان سکتور اقتصادی آلمان این پرسش رامطرح کرد: «تصدی های آلمانی بسیار نوآور هستند تا تولیدهای آلمانی را در جهان صادر کنند. پس چرا اقتصاد آلمان تا هنوز در این مورد کمتر نوآور است که زمینه های کاری برای افراد مناسب از خارج پیش کش کند؟"

اولریش گریلو رئیس انجمن صنعت آلمان فدرال به وزیر داخله آلمان اطمینان داد که سکتور اقتصاد در چنین کمپاینی برای جذب نیروی کار خارجی سهم می گیرد.

DW.COM