آلمانی ها چگونه رییس جمهوری می خواهند؟ | آلمان و جهان | DW | 28.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آلمانی ها چگونه رییس جمهوری می خواهند؟

به روز چهارشنبه 30 ام ماه جون بوندس فرزملونگ يا همآيش فدرال که شامل اعضاي بوندس تاگ يا پارلمان فدرال ، نمايندگان انتخابي ايالات ، سياستمداران وهمچنانورزشگاران وساير شخصتهاي برجسته اند، رئيس جمهور آلمان را انتخاب مي کنند.

گاوک وولف دو نامزد مقام ریاست جمهوری آلمان که شانس انتخاب بیشتر دارند

گاوک وولف دو نامزد مقام ریاست جمهوری آلمان که شانس انتخاب بیشتر دارند

براي اين مقام کريستين ولف نخست وزيرايالت نيدرزاکسن ازجانب ائتلاف حاکم احزاب دموکرات مسيحي وحزب لبرال دموکرات آلمان ، ويواخيم گاوک عالم الهيات ومبارز حقوق مدني درجمهوري آلمان دموکراتيک پيشين، ازجانب حزب سوسيال دموکرات وحزب سبزهاي آلمان نامزد مي باشند. حزب چپهاي آلمان خانم لوک يوخيومسين ژورناليست پيشين تلويزيون براي اين مقام نامزد کرده است.

رييس جمهور آلمان از ديد آلماني ها بايد از چه ويژگي هايي برخودار باشد؟ نظر خواهي معتبر ثابت مي کند که آلماني ها به آرزوي شخصي هستند که مردم را از طريق نفوذ و حضورش متقاعد بسازد ونيز در مسايل سياسي و اجتماعي، موضع گيري روشن داشته باشد. اهالي شهر بن نيز انتظارات بالايي از مقام رياست جمهوري دارند، چنانچه يک دانشجوي اين شهر مي گويد:

"او [رييس جمهور] بايد قبل از همه فرا حزبي باشد، او بايد قادر باشد به نحو مشخصي از اکثريت آلماني ها نمايندگي کند و او بايد يک شخصيت وحدت دهنده باشد."

انتظار يک شهروند زن بيش از اين است، قسمي مي گويد:

"او بايد قلب مهربان داشته و در ميان مردم معاشرت داشته باشد تا اصلاً درک کند که ما واقعاً چه مي خواهيم."

اين سوال نيز مطرح است که آيا مي توان از مقام رياست جمهوري صرف نظر کرد به اين دليل که اين مقام عمدتاً داراي عملکرد هاي نمادين يا سمبوليک است؟ يک دانشجو در اين باره مي گويد:

"دقيقاً در جامعه ي امروزي که پيوسته تکه تکه مي شود و ديگر مانند سابق همگون نيست، در چنين زماني به يک شخصيت نمادين يا سمبوليک ضرورت است که يکپارچگي را به نحوي تضمين کند."

لوک یوخمسین نامزد حزب چپهای آلمان برای مقام ریاست جمهوری

لوک یوخمسین نامزد حزب چپهای آلمان برای مقام ریاست جمهوری

قبل از انتخابات رييس جمهور جديد در آلمان نيز اين سوال مورد بحث قرار گرفت که آيا شهروندان نبايد مرد شماره يک در دولت را مستقيماً انتخاب کنند؟

يک نظر خواهي نشان مي دهد که اکثريت آلماني ها موافق آن اند. اما ديدگاه هاي ترديد آميز نيز در اين قسمت وجود دارد، چنانکه دختر جواني مي گويد:

"من به اين باور هستم که بسياري با اين موضوع خود را مشغول نمي دارند، به اين دليل من فکر نمي کنم که چينن چيزي تفاوت بزرگي در اين زمنيه ايجاد کند."

اما دانشجوي که قبلاً در باره ي ويژگي رييس جمهور اظهار نظر کرد، مي گويد "اين فکر چندان بدي نيست که مردم را گذاشت تا حدي در تصميم گيري مشارکت کنند."

حالا به روز چهار شنبه کدام شخص به مقام رياست جمهوري انتخاب خواهد شد؟ کريستان ولف، نامزد احزاب ايتلاف حکومتي يا يواخيم گاوک، نامزد حزب سوسيال دموکرات وحزب سبز هاي آلمان؟ براي يک تن ازاهالي بن، مساله روشن است. او مي گويد:

"آقاي گاوک - آقاي گاوک - آقاي گوک. آقاي گوک وا قعاً شخص مطلوب من است."

در واقع اکثريت آلماني ها، مانند اين شهروند بن فکر مي کنند: براساس همه نظرخواهي ها، يواخيم گاوک به دليل محبوبيت اش، در جلو قرار دارد. اگر رييس جمهور به صورت مستقيم انتخاب مي شد، در آن صورت گاوک با کسب آراي بيشتر اين مقام را از آن خود مي کرد.

مونيکا ديتريش/ حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

آگهی