آقای مستضعف :به مردم حق بدهند تا آنها به میل خودشان به شخص دلخواه خویش رای دهند | مصاحبه ها | DW | 16.09.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

آقای مستضعف :به مردم حق بدهند تا آنها به میل خودشان به شخص دلخواه خویش رای دهند

"من در منطقه خود می بینم که ولسوال ما و همچنان در ساحات دیگر قومندانان امنیه هرکدام از خود کاندیدهای دارند، و مردم را با رقه و ورقه توسط پلیس محلی به شعبه می خواهند و بعداَ به خانه ی کاندیدی مورد نظرشان روان میکنند."

پلیس های محلی افغانستان

پلیس های محلی افغانستان

به سلسله ی گفت وگوهای مان با نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان گفت وگوی داریم با آقای محمد نظیف مشهوربه قاضی مستضعف نامزد برای شورای ملی یا ولسی جرگه ازولایت بدخشان .

دویچه وله: آقای قاضی مستضعف درحالیکه قانون اساسی افغانستان پارلمان را در کنار قوه قضایه و مجریه یکی از قدرت های مهم دولت معرفی می کند . شما برای پارلمان یا قوه ی مقننه چه مقام و ارزشی را قایل استید؟

قاضی مستضعف : من شخصاَ به قوه ی مقننه ارزش بسیار قایل استم. حتی قانون اساسی به آن شکلی که من میخواهم به قوه ی مقننه صلاحیت که لازم است، داده نشده است. لاکن از این که همین صلاحیت که فعلاَ در قانون اساسی به قوه مقننه داده شده، از هیچ کرده بازهم من همین را ترجیح دادم به همین خاطرکاندید آن شدم .

دویچه وله: آقای قاضی مستضعف شما با چه برنامه ای مشخصی خود را به پارلمان نامزد کردید؟ آیا شما برنامه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارید؟

قاضی مستضعف : من صرف یک شعار دارم و دیگر کدام برنامه عریض و طویلی که عملی نباشد، شعار گونه باشد و پشیمانی هم در آینده داشته باشد، ندارم. این شعار من زمانی هم نیست. بخاطر پیروزی هم نیست . این شعار را من طی سی سال عمر خود دنبال نمودم. اگر من در ولسی جرگه موفق شوم و یا ناکام بمانم، این شعار را دنبال کردنی استم. و شعارم اینست که ما خواهان توزیع پستهای ادارات دولتی بر نام های شایستگی و صلاحیت به تناسب حضور فزیکی اقوام ساکن در کشور استیم.. البته قسمت که توزیع پستهای دولتی برمبنا ی شایستگی و صلاحیت است ؛ همگان میگویند. آنچه که من در این شعار اضافه نموده ام، تناسب حضور فزیکی اقوام ساکن در کشوراست. در جلسات و محافل که من در آن جا بخاطر مبارزات انتخاباتی صحبت می نمایم تشریح می دهم که مشکل اصلی افغانستان را همین نا برابری اقوام تشکیل می دهد. ما خواهان یک سرشماری عادلانه تحت نظارت ملل متحد استیم، تا به اصطلاح فارسی خودمان چندیک بودن همین اقوام در کشور معلوم شود.

دویچه وله:آقای مستضعف ، شما از اقوام صحبت نمودید، افغانستان یک کشور چندملیتی است که خانه مشترک همه اقوام و گروه های قومی است. در انتخابات ریاست جمهوری تعلقات قومی بسیار روشن و آشکار به چشم می خورد. چه فکر می کنید آیا در این انتخابات پارلمانی هم این تمایلات مشاهده می شود؟

قاضی مسضعف: بله! در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی شدیدتر از انتخابات گذشته دیده می شود. زیرا انتخابات گذشته به سطح بزرگ وبه سطح افغانستان بود.و در این انتخابات بسیار مساله محلیت مهم است که در بین قوم، قریه، ولسوالی بسیارکوچک و کوچکتر می شود. یعنی هیچ کاندیدی نیست که یک شعاع محدود؛ حتا به سویه فامیلش که فامیل نداشته باشد،این مساله است وخیلی هم محسوس است.

دویچه وله: ، خیلی از صاحب نظران و خیلی از نامزدهای انتخابات مسایل قومگرایی را یکی از مشکلات انتخابات دانسته اند. فکر می کنید، با توجه به این که کاندیدها به اساس اقوام و قومگرایی بالا بیایند، چه تاثیرات درپارلمان آینده خواهد داشت ؟

قاضی مستضعف : واضح است که این مساله مشکلات دارد. البته پارلمان افغانستان در صورتیکه بخواهدممثل خود افغانستان باشد این ناگزیر است که همین مشکلی که مسایل قومی در سطح ملی وجود دارد همین هم در پارلمان انعکاس بکند. و این مربوط به این میشود که در این پارلمان چقدر افراد دانسته و دلسوز به این وطن، و غیر وابسته به بیگانه ها که خواهان حل برادرانه و مسالمت آمیز این مساله باشند و این مربوط به شخصیت های است که در پارلمان جمع میشوند . این به توانمندی آنها مربوط میشود. این که عدم وابستگی آنها به کشورهای خارجی است .

دویچه وله: شما از ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان نامزد شدید. در آنجا شما در مبارزات انتخاباتی با مشکلاتی روبه رو شدید؟ آیا با تفنگ بدستان و قومندانان محلی شما مشکلی دارید؟ اصلاَ تا اکنون با این نوع مشکلات رو به رو شد ید؟

قاضی مستضعف : بله، شخصاَ خود من فعلاَ در همین ساحه که استم مشکل به این دارم که من کاندید مستقل استم که مربوط به قومی نیستم. من در منطقه خود می بینم که ولسوال ما و همچنان در ساحات دیگر قومندانان امنیه هرکدام از خود کاندیدهای دارند، و مردم را با رقه و ورقه توسط پلیس محلی به شعبه می خواهند و بعداَ به خانه ی کاندیدی مورد نظرشان روان میکنند. این مشکلی است که ما داریم.

دویچه وله: آیا شما این مشکلات را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشتید؟

قاضی مستضعف : در کمیسیون دفتر یونیما عین مشکل را، غیر از من دیگر کاندیدان ارایه نمودند ولی کدام اجراآتی تا حال صورت نگرفته.

دویچه وله: به اساس قانون اساسی کابینه رییس جمهور بایست از پارلمان رای اعتماد به دست بیاورد. آیاکابینه ی حامد کرزی میتواند رای اعتماد شما را به دست بیاورد؟

قاضی مستضعف : البته مساله حامد کرزی که به اساس انتخابات سال گذشته آمده، این که چقدر در آن صداقت بوده و نبوده از ان می گذریم. لاکن کابینه موجوده، طرف تایید بنده نیست. شاید عده ی از وزرا شخصیت های محترمی باشند. اما در کل این کابینه طرف قبول من نیست.

دویچه وله: درکل توقع شما از کاندیدها و ازمردم چی است؟

قاضی مستضعف : توقع بنده از مجموع کاندیدان این است که کاندیدها باید یک اندازه مسایل انسانی را مراعات نمایند و به مردم حق بدهند تا آنها به میل خودشان به شخص دلخواه خویش رای دهند. یعنی از طرقی پیش نیایند که همین حق طبیعی مردم در رای دادن، از پیش شان سلب شود.

دویچه وله: با توجه به فرمایش های قبلی شما، انتخابات پیش رو را چگونه پیش بینی می کنید؟ فکر می کنید که یک انتخابات آزاد خواهد بود؟

قاضی مستضعف : شاید انتخابات آزاد باشد، لاکن بسیار پول در بین است. بعضی از کاندیدهای محترم بسیار سرمایه هنگفت را مصرف می کنند؛من مطمین نیستم . من فکر می کنم که حتا همین پرسونل دفتر یونیما را،خارجی هارا نیز خریداری نمایند. و حتا ناظمین حوزه ها راخارجی ها به میل دل شان تعیین بکنند. چون مردم افغانستان 80 تا 90 در صد بی سواد است، مردم نمی تواند همان کاندید مورد نظر خود را تشخیص بدهند. در قرا قصبات و اطراف همین مامورین استند که برای مردم( ص) صحیح ویا خانه پری به کسی میکنند که ازآنجا پول گرفتند یا ازطرف آنها تعیین شده اند . این تشویش هنوز پیش ما رفع نشده.

دویچه وله: یعنی هنوز مردم از انتخابات و از چگونگی آن آگاهی درست ندارند؟

قاضی مستضعف : آگاهی هم ندارند و در عین حال مردم عوام است . بر برگه ی کاندید مورد نظر خود خط کشیده نمی تواند. از همین مامورین که در ان دفتر نشسته اند، مردم کمک می خواهند تا کاندید مورد نظر آنها را مشخص کنند. و این مامورین به احتمال قوی تا جایی که ما معلومات داریم، این مامورین به بعضی کاندیدهای محترم یا حلقات ارتباط گرفته اند و از طریق آنها تعیین شده اند. این نوع خیانت ها را ما در آن می بینیم.

دویچه ویله : یک جهان سپاس آقای مستضعف .

قاضی مستضعف : ازشما هم تشکر.

آگهی