آفت طبیعی درهلمند تولید کوکنار را کاهش داده است | افغانستان | DW | 17.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

آفت طبیعی درهلمند تولید کوکنار را کاهش داده است

مقامات افغانستان وملل متحد می گویند : یک آفت طبیعی درجنوب افغانستان که مهتمرین منطقه تولید مواد مخدر افغانستان است شایع شده است وتولید کوکنار را که ماده اصلی برای تهیه هرویین است کاهش داده است.

چه مقدار کوکنار درافغانستان کشت شده است؟

چه مقدار کوکنار درافغانستان کشت شده است؟

کنترول تجارت تریاک یکی ازاهداف جنگ غرب وحکومت افغانستان علیه جنگجویان طالب می باشد که با حمله نظامی ایالات متحده امریکا درسال 2001 ازقدرت برکنارشدند. اکنون باید دید که نقش کوکنار درشورشگری و مبارزه علیه شورشگری درافغانستان چیست؟

چه مقدار کوکنار درافغانستان کشت شده است؟

با وجود کاهش تولید کوکنار در دوسال گذشته ، مطابق به آمار ملل متحد، هنوزهم افغانستان 90 درصد تریاک جهان را تولید می کند. ازهمین مواد است که هرویین تهیه می شود.

درسال 2009 میلادی در123 هزار هکتار زمین کوکنارکشت می شد که . این درحالی است که درسال 2008 میلادی 157 هزار هکتار زمین برای کشت کوکنار اختصاص داده شده بود.

درسال 2009 میلادی درهلمند 69833هکتار زمین برای تولید تریاک مورد استفاده قرار داشت، اما مقامات افغانستان می گویند که امسال قندهار جای هلمند را گرفته وبزرگترین منطقه تولید کننده مواد مخدر افغانستان شده است.

درسال گذشته 6900 تن تریاک درافغانستان تولید شده است. این درحالی است که معتادان تریاک سالانه 5000 تن مصرف می کنند. این تولید زیاد تر نظر به مصرف، موجب آن شده است که قیمت هرویین چنان پایین بیاید که ازسال 2009 بدینسو سابقه نداشته است.

قیمت تولیدات تریاک چقدر است؟

کاهش قیمت تریاک درسطح جهانی قیمت تریاک تولید شده درافغانستان را تا 40% پایین آورده است واین به 438 ملیون دالر درسال گذشته می رسید.

قیمت تریاکی که دربازارها به فروش می رسد درسال 2008 میلادی 3.4 ملیارد دالربوده است، حال آنکه درسال 2007 این قیمت 4 ملیارد دالر بوده است. این ارقام توسط اداره مبارزه با جرایم ومواد مخدر سازمان ملل متحد درسال 2008 اعلام شده است. بیشترین تولیدات تریاک افغانستان به کشورهای اروپا می رسد، اما درخود افغانستان نیز 1.5 ملیون نفر بدان معتاد می باشند.

تریاک براستراتژی نظامی چگونه تاثیرمی گذارد؟

رفع مشکل تریاک درافغانستان یک بخش مهم ستراتژی ضد شورشگری جدید جنرال ستنلی میک کرستل فرمانده نیروهای نظامی امریکایی وناتو درافغانستان می باشد.

گفته می شود درماه جون حدود 23000 سرباز نیروهای خارجی زیرفرماندهی ایالات متحده امریکا درنظر دارند تا عملیات بزرگی را درقندهار به راه اندازند. زیرا قندهار جای هلمند را گرفته است وبزرگترین مرکز تهیه کننده هرویین درجهان شمرده می شود.

مک کرستل وقوماندانهای او می گویند که ستراتژی جدید ضد شورشگری آنها برای آن تدوین شده است تا دل ودماغ افغانهای عادی را به دست آورند و نمی خواهند دهقانان را مجبور بسازند که تریاک نکارند ویا اینکه مزارع آنها را تخریب کنند.

درمورد امحای کشت کوکنار چه درنظراست؟

برای آنکه کشت کوکنار محو شود، دهقانان باید بتوانند چیز دیگری را به عوض آن بکارند.اما تریاک درمقایسه با سایر مواد مورد کشت دو امتیاز دارد. یکی آنکه بسیار سود آور ترازسایرمحصولات است. دوم اینکه برعکس سایر مواد زراعتی پس ازآنکه حاصل برداشته شد، زود خراب نمی شود.درآمد دهقانان درسال 2007 به تناسب درآمد آنها از بابت تولید گندم ده چند بیشتر بوده است. درسال 2008 قسماً براثر خشکسالی این درآمد کمتر شده وسه چند شده است.

امحای کشت تریاک هم خطرناک است وهم قیمتی . درسال 2008 دست کم 78 نفری که درامحای کشت تریاک کارمی کردند واکثر آنها پلیسها بوده اند، کشته شده اند. یعنی به تناسب سال 2007 این تلفات 75 درصد افزایش یافته است. مقامات افغانستان می گویند که درسال 2009 وامسال انسانهای بیشتری دراین راه جانهای شان را از دست داده اند.

حامیان امحای کشت کوکنارمی گویند که این فقط یک بخش کوجک سیاست گسترده ضد مواد مخدر است وفقط می تواند درآن مناطقی به اجرا درآید که دهقانان به تولید محصولات زراعتی بدیلی دسترسی داشته باشند.

رویتر / رسول رحیم

ویراستار: رتبیل شامل آهنگ

آگهی