1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
نمایی از تمرین یوگا

خطای ۴۰۴ صفحه‌ای پیدا نشد

نظرتان چیست که نفسی عمیق کشیدهو این حرکات را تمرین کنید؟