آغاز سریع | Einstufung | DW | 06.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Einstufung

آغاز سریع

Findet mit dem Einstufungstest und dem Kursfinder schnell und unkompliziert den Einstieg in unser Angebot.

در اینجا شما میتوانید فارمت های مناسب را برای آموزش زبان آلمانی بدست بیآورید. یابنده کورس یک مرور تمام گذینه ها را تهیه میکند. از سطح خود در داخل چهارچوب عام اروپایی مرجع برای زبان ها مطمئن نیستید؟ پس امتحان تعیین شغل را انجام دهید و بدانید تا چه اندازه لسان آلمانی شما درست است!