آغاز دوباره فعالیت های اکادمی تربیت معلم با کمک مالی آلمان | گزارش های بازسازی | DW | 16.08.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

آغاز دوباره فعالیت های اکادمی تربیت معلم با کمک مالی آلمان

اخیراً وزارت معارف وسفارت جمهوری فدرال آلمان درکابل روی طرح یک پروژه به توافق رسیدند که برآن اساس آلمان همکاری های درازمدت اش را با اکادمی تربیت معلم مسلکی کابل از سر می گیرد.

اکادمی تربیت معلم مسلکی ظرفیت 500 تن دانشجو را دارد

اکادمی تربیت معلم مسلکی ظرفیت 500 تن دانشجو را دارد

اکادمی تربیت معلم مسلکی کابل برای مکاتب و سایر انستیتیوت ها معلم تربیت می کند. وزارت معارف افغانستان مدعی است که تلاش هایی را به خاطر توسعه آموزش های فنی ومسلکی روی دست گرفته است. به قول فاروق وردک، وزیرمعارف، عدم توازن میان آموزش های فنی ومسلکی وعمومی از یک طرف سبب مشکلات بیکاری درافغانستان شده واز جانب دیگر موجب شده است که این کشور همیشه محتاج کارگران ماهر وتکنیسین های خارجی باشد.

آقای وردک توسعه وانکشاف آموزش های مسلکی را در شرایط فعلی کشور ضروری توصیف کرد و برنقش آن برای کاهش دادن به میزان بیکاری تاکید کرد. او در برخی موارد کمبود معلم مسلکی و فنی را مشکل جدی تعریف کرده گفت: "دوستان عزیز خیلی خوشحالم که یک قدم سیستماتیک را در رفع این چالش بزرگ برمیداریم؛ البته به کمک کشور دوست و وفا دار افغانستان جمهوری فدرالی آلمان که برای این پروژه 14 ملیون یورو را تخصیص داده است. از سفیر محترم اقای گیونیگ نهایت تشکر می کنم."

به گفته وردک سفارت آلمان حدود 60 ملیون یورو در شش پروژه بزرگ معارف افغانستان در نظر گرفته است وقرار است به کمک آلمان در سال آینده عین پروژه در شهر مزار شریف نیز تطبیق گردد. اکادمی تربیت معلم مسلکی ظرفیت 500 تن دانشجو را دارد وهم اکنون 159 تن دانشجو به شمول دختر وپسر مصروف آموزش های فنی حرفه ای می باشند. سفیر آلمان آقای رودیگر گیونیگ همکاری های دولت آلمان را با افغانستان به خصوص در بخش معارف درازمدت تعریف کرده گفت:

"آلمان آموزش های فنی حرفه ای را جدی می گیرد، دلیل آن این است که کابل تنها جایی نیست که ما در آن کار می کنیم، بلکه در مزار وسایر جای های دیگر افغانستان نیز این پروژه توسعه خواهد یافت."
گیونیگ آموزش های مسلکی را برای آینده اقتصاد افغانستان مهم ارزیابی کرده گفت، افغانستان کشوری است که دارای منابع طبیعی است واین منابع نیاز به کار گران ماهر دارند.

اکادمی تربیت معلم مسلکی پس از ایجاد آن طی سال های جنگ وبحران تا حال چندین بار فعال شد و بعد از فعالیت باز ماند. دانشجویان این بار از اعلام همکاری درازمدت کشور آلمان در این بخش ابراز خرسندی می کنند. دو تن از دانشجویان دیدگاه های شان را در این باره چنین اظهار کردند:

"من نیلوفر نادری یک تن محصل اکادمی تربیت معلم هستم، من احساس خوشی دارم زیرا برخی از کسانی که به دانشگاه ها راه پیدا کرده نمی توانند، احساس ناراحتی می کنند و اینجا شانس خوبی است که تحصیل می کنند وپیش میروند."
"من محمد یوسف وحیدی یک تن محصل اکادمی تربیت معلم مسلکی هستم، البته جای خوشحالی است چنین امکاناتی برای ما فراهم شده است، زیرا قبلا یک چنین امکاناتی موجود نبود؛ ما خوش هستیم واز کسانیکه ما را کمک کرده اند متشکریم."


امین بهراد، کابل
ویراستار:مبلغ

DW.COM

آگهی