آغازدوباره تحقيق روي پرونده ي مراد کورناز | آلمان و جهان | DW | 07.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آغازدوباره تحقيق روي پرونده ي مراد کورناز

احزاب مخالف حکومت درپارلمان مرکزي آلمان ازسرگيري تحقيقات درمورد قضيه مراد کورناز- زنداني آزادشده اي زندان گوانتانامو را که درآن دوسربازآلماني نيزمتهم به همکاري به شکنجه مي باشند، استقبال نموده اند.

گفته مي شود دوسربازآلماني حين شکنجه مراد کورنازشهروندآلماني ترک تباردرقندهار حضورداشته ودرشکنجه دست داشته اند.

"گفته مي شود دوسربازآلماني حين شکنجه مراد کورنازشهروندآلماني ترک تباردرقندهار حضورداشته ودرشکنجه دست داشته اند."

گفته مي شود دوسربازآلماني حين شکنجه مراد کورنازشهروندآلماني ترک تباردرقندهار حضورداشته ودرشکنجه دست داشته اند.

مکس اشتادلرکارشناس امورداخلي حزب ليبرالهاي آلمان گفته است،" اين يک اقدام نيک است." اوهمچنان ازدادستانهاي که درمورد اين قضيه تلاش مي نمايند قدرداني نموده گفته است:"استفاده ازتمامي امکانات براي روشن شدن اين عمل ناپسند توسط دادستانها يک عمل خوب وپسنديده مي باشد."

همچنان کارشناس داخلي حزب چپ آلمان ولفگانگ نسکويچ گفت:"تعطيل تحقيقات درقضيه مراد کورنازازهمان اول با تضاد ها وشکهاي قانوني وقضايي توام بود."

آغازمجدد کار روي پرونده اي مراد کورناز ازسوي حزب سبزها نيزاستقبال شده است.