آصف زرداري: مشرف به زودي تبديل مي شود | افغانستان | DW | 20.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آصف زرداري: مشرف به زودي تبديل مي شود

حزب مردم پاکستان مي خواهد پرويز مشرف رئيس جمهور منزوي شده کشور را با يکي ازاعضاي خود تعويض بکند.

پس ازشکست طرفداران مشرف درانتخابات ماه فبروری وی روزتا روز کم قدرت تر ومنزوی تر می گردد

پس ازشکست طرفداران مشرف درانتخابات ماه فبروری وی روزتا روز کم قدرت تر ومنزوی تر می گردد

به روز پنجشنبه آصف زرداري شوهربي نظيربهوتو نخست وزيراسبق ورئيس مقتول حزب مردم پاکستان ، دريک نشست فعالان اين حزب درشهرلاهور گفته است : " آن روز دور نيست که ما تقاضا نماييم تا يک مرد ازحزب مردم ، رئيس جمهور پاکستان گردد".

آصف زرداري دراين نشست افزوده است:

" خواهران وبرادران من، آن روز دورنيست که هرگاه خدا بخواهد، اين همايش درکاخ رياست جمهوري داير گردد، رئيس جمهور شما درآنجا سوگند وفاداري ياد نمايد و اين شعار را بلند بکند که : زنده باد بهوتو!".

پس ازآنکه طرفداران مشرف درانتخابات پارلماني ماه فبروري شکست خوردند و درنتيجه يک حکومت ائتلافي به رياست حزب مردم پاکستان به وجود آمد، قدرت مشرف کاهش يافته وانزواي وي روزتا روزبيشترمي گردد.

مشرف با تقاضاهايي براي استعفايش روبه رو است، حتا برخي منتقدانش مي خواهند وي را به اتهام پامال نمودن قانون اساسي به محاکمه بکشانند، لاکن شمار مخالفانش درپارلمان جهت به مجازات کشاندنش کافي نيست.

زرداری با آنکه مشرف را رئیس جمهور قانونی پاکستان نمی داند ، برای تقابل با وی میلی ندارد

زرداری با آنکه مشرف را رئیس جمهور قانونی پاکستان نمی داند ، برای تقابل با وی میلی ندارد

زرداري ميلي براي تقابل با اين رئيس جمهور نامحبوب که مي تواند کشور داراي سلاح اتومي پاکستان را به ناآراميهاي بيشتري بکشاند ندارد. زيرا قبل براين اين کشور با جنگجويان اسلامي خشونتگرا درمناطق نا آرام قبايلي مشکلاتي داشته است.

با وجودي که زرداري مي گويد وي مشرف را يک رئيس جمهور غيرقانوني مي شناسد، حزب وي کوشش مي کند تا يک راه محترمانه را براي برکناري مشرف جستجو بکند. مقامات حزب مردم پاکستان مي گويند، آنها آرزو دارند تا مشرف خودش استعفا بدهد.

با آنکه رئيس جمهور درامور روزمره حکومت مداخله نمي کند ، اما داراي قدرتهاي مهمي ازجمله قدرت انحلال پارلمان وتقرر روساي ارتش مي باشد.

انتظار مي رود که امروز جمعه سرنوشت مشرف ، مسئله مرکزي درمذاکرات بين آصف زرداري ونوازشريف نخست وزيراسبق پاکستان و رئيس مضطرب جناح شريک درحکومت ائتلافي باشد. حزب مسلم ليگ نواز شريف درانتخابات ماه فبروري مقام دوم را به دست آورد.

شريف که درسال 1999 نخست وزير پاکستان بود، مي خواهد مشرف برکنارشود وبه محاکمه کشانده شود. وي حتا اين امکان را پيش بيني نموده است که وي به جرم ارتکاب خيانت اعدام گردد.

فکرمی شود موضوع مرکزی مذاکرات امروز جمعه میان زرداری وشریف را سرنوشت مشرف تشکیل بدهد

فکرمی شود موضوع مرکزی مذاکرات امروز جمعه میان زرداری وشریف را سرنوشت مشرف تشکیل بدهد

همچنان زرداري با رهبرجناح ديگر حکومت ائتلافي يعني نوازشريف در مورد سرنوشت دهها تن ازقضات دادگاه عالي پاکستان که درآستانه انتخابات پارلماني کشور ازجانب مشرف ازوظايف شان سبکدوش شده اند، نظرواحدي ندارند. درماه نومبر سال گذشته مشرف براي آنکه اين قضات نگويند که آيا رئيس ستاد ارتش ( لوي درستيز) حق نامزد شدن براي رياست جمهوري را دارد ويا نه؟ هم قاضي القضات پاکستان وهم قضات دادگاه عالي کشور را برکنارکرده وحالت اضطراري را درکشور اعلام نمود.

به همين دليل درماه گذشته شريف درحالي که مدعي است ازحکومت موجود پاکستان حمايت مي کند، وزراي حزبي اش را ازکابينه ائتلافي بيرون کشيد.

ايالات متحده امريکا ازتداوم بي ثباتي سياسي درپاکستان که يک متحد مهمش درجنگ ضد تروريسم بوده وحمايت اين کشور ازناتو جهت تامين ثبات درافغانستان تعيين کننده است، ترس دارد.

مشرف که به خاطر رسيدن به مقام رياست جمهوري پاکستان ازرياست ستاد ارتش يا لوي درستيز پاکستان استعفا نمود وبه حالت اضطراري درآن کشور درماه دسمبر پايان داد، بنا به اعمال قبلي اش حمايتش را دربين اکثريت مردم ازدست داده وهمين امر موجب شکست طرفدارانش درانتخابات ماه فبروري گرديد.

گفته مي شود که زرداري يک بسته پيشنهاد ها مطابق به قانون اساسي را به مشرف پيشکش مي کند که به موجب آن احتمالاً به مشرف حمايت قانوني دربرابرکشانده شدن به محکمه داده مي شود. اين به خاطر آنست تا راه براي کناره گيري وي صاف شود.

آگهی