آصف آهنگ : باوجود استبداد شديدغبار فرياد آزادي را بلندکرد | مصاحبه ها | DW | 05.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

آصف آهنگ : باوجود استبداد شديدغبار فرياد آزادي را بلندکرد

ازبيست وششمين سالروزوفات ميرغلام محمد غبارمبارز و مورخ نامدار افغانستان طي مراسم متعددي درافغانستان تجليل به عمل آمد. اما غبارچه ويژگي دارد که هنوزهم برخلاف ديگرهمرزمانش ازاوتجليل مي شود وپيروجوان تا اندازه اي که با نام او آشنايي دارند نمي گذارند که غبارزمان روي نامش بنشيند؟

میرغلام محمد غبار نویسنده ، مورخ ومبارزآزادی خواه افغانستان

میرغلام محمد غبار نویسنده ، مورخ ومبارزآزادی خواه افغانستان

محمد آصف آهنگ مورخ ونويسنده افغانستان مقيم کانادا ويکتن ازهمرزمان غبار به اين باوراست که مبارزات آزادي خواهانه اي غباريکي ازدلايل عمده ايست که نام او براذهان باقي مانده است.

به گفته اي آهنگ اين واقعيت که " قد رساي غبار هرگزدرمقابل استبداد شديد هاشم خاني وداودخاني خم نگرديد" هنوزمورد ستايش قرارمي گيرد و به يک الگو برای تمام آزادي خواهان افغانستان مبدل گرديده است . بنابر اظهارات آهنگ مقاله "اقتصاد ما " غبار که تحليل از اوضاع اقتصادي کشوردرمقابل برنامه هاي اقتصادي زابلي وزيراقتصاد آن زمان بود، باعث شهرت او دربين اهل خبره درافغانستان گرديد. بعداً سهم گيري او درمشروطه دوم وسوم ومبارزات خسته گي ناپذير او نام او را زبانزد همه کرد.

آهنگ مي گويد که "غبارزماني که به حيث نماينده جوانان کابل شناخته شده بود نزد نادرخان شاه آن وقت احضارگرديده بود ونادرخان به اوگفته بود که شهزاده ظاهرازخودت گله دارد که باوجود که اورا درشهرديده يي به او سلام نه گفته يي ؛ غباردرجواب گفته است که من شهزاده را نديدم اما اوکه مراديده بود بايد به من که نماينده نسل جوان استم سلام مي کرد، نه من به او."

شهامت غباردراين جا نشان مي دهد که او از قدرتمندان ترسي نداشته است. آصف آهنگ که خود نيزشش سال کوته قفلي را پشت سرگذشتانده است ياد آورد مي گردد که مبارزين افغان برخلاف مبارزين کشورهاي همسايه درهندوستان ويا ايران با استبداد شديد روبرو بودند. اوبا اشاره به اسناد تاريخي مي گويد: "آزادي خواهان هندوستان هرگاهي که زنداني مي گرديدند براي مدت کوتاه به زندان مي رفتند ودرآنجا هم ازحقوق برخوردار بودند. اما درافغانستان برعکس اگرشخصي به نام آ زادي خواهي زنداني مي گرديد ديگرامکان کم وجود داشت که زنده ويا سالم ازآنجا برگردد. بسيارها سالها را درزندان سپري مي کردند . مانند سرور جويا ومحمودی و... "

باوجود اين، به گفته آهنگ " ديوارهاي آهنين "، غبار فرياد آزادي را بلند کرد که اين را مي توان يکي ازويژگي هاي غبارخواند.

گفت وشنود با آقاي محمد آصف آهنگ را ازاينجا بشنويد.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی