آسترليا سربازانش را درتيمور شرقي افزايش مي دهد | آلمان و جهان | DW | 12.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آسترليا سربازانش را درتيمور شرقي افزايش مي دهد

پس از زخمي شدن رئيس جمهور تيمور شرقي دراثر حمله شورشيان ، آسترليا به تقويت سربازانش دراين کشور شروع کرده است.

سربازان آسترلیایی نقش شان را درتامین امنیت تیمور شرقی افزایش داده اند

سربازان آسترلیایی نقش شان را درتامین امنیت تیمور شرقی افزایش داده اند

آسترليا درنظر دارد جمعاً 270 سرباز وپليس اضافي را جهت آرام ساختن اوضاع به تيمور شرقي بفرستد. ازجمله 1600 سرباز ملل متحد براي تيمور شرقي ، 1000 نفر آن آسترليايي مي باشند.

به روز دوشنبه شورشيان ضمن سوء قصدي عليه خوزه راموس هورتا رئيس جمهور وزانانا گوسماو نخست وزير کشور کوشيدند، دست به کودتايي بزنند. راموس هورتا رئيس جمهور کشور دراثر اين سوء قصد درخانه واقع درديلي پايتخت تيمور شرقي توسط شليک مرميها به شدت زخمي گرديد. گوسماو نخست وزير تميور شرقي ازاين سوء قصد جان به سلامت برد و حالت اضطراري اي را برتيمور شرقي اعلام نمود. شوراي امنيت سازمان ملل متحد اين سوء قصد ازجانب شورشيان تيمور شرقي را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. شوراي امنيت سازمان ملل متحد ضمن نشست خاصي گفته است که اين حمله ، يک حمله بر نهادهاي مشروع تيمور شرقي است.

آگهی