آرامش پیش از توفان؛ جدایی طلبان دونسک کجایند؟ | آلمان و جهان | DW | 12.07.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آرامش پیش از توفان؛ جدایی طلبان دونسک کجایند؟

جدایی طلبان با یونیفرم از سرک های شهر دونسک، واقع در شرق اوکرایین ناپدید شده اند؛ اما دقیقاً معلوم نیست که آنها حالا کجا هستند. باشندگان شهر ترس دارند و هر کس می تواند شهر را ترک می کند.

در اوایل هفته افراد مسلح منسوب به جدایی طلبان طرفدار روسیه که لباس های پلنگی و نقاب داشتند و جمهوری خلق دونسک را اعلام نموده بودند، همه جا به چشم می خوردند. آنها از شهر سلاویانسک که توسط سربازان حکومت اوکرایین آزاد شد، به دونسک آمده بودند.

شاهدان عینی گزارش می دهند که این جنگجویان چند روزی در منازل رهایشی دانشگاه های شهر به سر بردند، به خرید می رفتند و بعد ناگهان با وسایط نقلیه دانشگاه دونسک ناپدید شدند.

گفته شده است که بیشتر آنها در حوالی شهر در نزدیکی مرز میان روسیه و اوکرایین جا به جا شده اند. اما به صورت دقیق هیچ کسی از وضع آنها خبر ندارد. ممکن است جدایی طلبان خود را در محلی از شهر مخفی کرده باشند. وضعیت متنشج مانده است: میدان هوایی دونسک، بازهم مورد شلیک قرار می گیرد، گاهگاهی در بخش های مختلف شهر نیز صدای شلیک شنیده می شود.

برخی از شهروندان خانه های خود را ترک کرده اند.

برخی از شهروندان خانه های خود را ترک کرده اند.

دونسک مانند شهر ارواح به نظر می رسد. در مرکز شهر ویترین دکان ها به طور اضافی توسط چوب هرچه بیشتر مسدود شده اند. سالون های آرایش، دارالوکاله ها، بیمه ها و آژانس های مسافربری مسدود هستند و نیمی از دفاتر از کار مانده اند. همواره وضعیت در ادارات و کارخانه های بزرگ شهر بدتر می شود؛ کارمندان به رخصتی های اجباری فرستاده شده اند. سرگیف، یکی از کارخانه داران می گوید کسی که صاحب کاری باشد، ممکن است هر لحظه آن را از دست بدهد. او که در بخش ساختمانی کار می کند، در شرکتش در شهر دونسک برنامه های زیادی داشت؛ اما حالا کار روی پروژه های او متوقف شده اند. در کارهای ساختمانی شمار کارگران در مقایسه با یک ماه پیش، پنج برابر کمتر شده اند.

سرگیف از خانه به سوی دفترش باید از چندین محل کنترول جدایی طلبان گذر کند. در هر محل کنترول، موتر او تلاشی می شود؛ این کار او را عصبانی می سازد. او می گوید که از سیاستمداران حکومت خشمگین است که به بی نظمی اجازه می دهند و او نیز از جدایی طلبان خشمگین است که به نظر او تفاوتی با قدرتمندان پیشین ندارند. او می گوید که «هردو جانب فقط می توانند غارت و ویرانگری کنند».

بسیاری از مردم می خواهند شهر را ترک کنند. عکس: مردم در حال خرید تکت.

بسیاری از مردم می خواهند شهر را ترک کنند. عکس: مردم در حال خرید تکت.

وسایط نقلیه عامه در شهر تاهنوز کار می کنند. ایرینا با بس به کار می رود، اما این خانم با خطراتی مواجه است؛ هرلحظه ممکن است که او در میان برخوردهای مسلحانه قرار گیرد؛ چنانچه او موقع تفریح برای نهار، در نزدیکی قرارگاه پولیس، شاهد این حادثه بود.

الکیسف به خاطر ترس از جدایی طلبان، کارش را از دست داده و در خانه نشسته است. او قبلاً کارمند بود و همراه راننده موتر انتقال پول بود؛ اما جدایی طلبان موتر بانک را مصادره کردند. اما چنین وضعیتی به هیچ وجه تنها مشکل سکتور مالی در شهر دونسک نیست.

بسیاری از بانک ها به دلیل بی امنیتی همگانی مسدود شده اند و ماشین های اتومات پول خالی هستند. این شایعه پخش شده است که حکومت اوکرایین انتقال پول به شهر را متوقف کرده است و به همین دلیل معاشات و تقاعدی ها پرداخت نمی شوند.

DW.COM

آگهی