آرامش او ضاع عراق بعد از اعلام آتش بس مقتدا الصدر | آلمان و جهان | DW | 31.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آرامش او ضاع عراق بعد از اعلام آتش بس مقتدا الصدر

بعد ازاعلام الصدربه روزيکشنبه دايربراينکه جنگجويان زيرفرمان اوعقب نشيني بکنند؛ ساعت ۶ صبح امروز حكومت بغداد در عده اي از شهرهاى مهم قيود عبور و مرور را پايان بخشيد۰

مقتدا صدر دربرابر این اعلام آتش بس خواهان آزادی اسیران گروهش شده است

مقتدا صدر دربرابر این اعلام آتش بس خواهان آزادی اسیران گروهش شده است

از جمله در شهر ۵ ميليونى بغداد، اما در ۳ حوزه شيعه نشين هنوز هم مردم حق راندن موتر را ندارند۰ درين حوزه ها در طول چند روز گذ شته بين سربازان عراقى و مبارزين الصدر جنگهاى شديدى رخداده بود۰

يكى از شهرهاى ديگر كه در آن نيز قيود شبگردى حكمفرما ميباشد، شهربندري بصره، دومين شهر بزرگ عراق است۰

هرچند نورى المالكى نخست وزير عراق آتش بس اعلان شده را مورد حسن استقبال قرار داده است، پيكار سربازان در نقاط مختلفى از كشور هنوز ادامه دارد۰ الما لكى گفـت:"اعلاميه الصدر يك عمل خوب در راه درست ميباشد۰" نخست وزير عراق شام گذشته افزود: " اميدوار است، اين كار در راه استقرار صلح و باز سازى كشور مؤثر واقع شود۰"

مقتد ا الصدر واعظ تندرو شيعي ورهبرشورشيان در اعلاميه خود گفته بود:"ما ميخواهيم،مردم عراق دست از خونريزى بردارند و از استقلال و استحكام كشور شان دفاع كنند۰ بهمين خاطر فيصله كرديم،از خيابانهاى بصره و ديگر جاها دور شويم"۰الصدر خاطر نشان ساخته است:"آنانيكه ازين دستور سرباز ميزنند،ديگر عضو جنبش ما نيستند"۰ صدر بالمقابل خواهان آزادى اسيران گروه خود شده است۰

مطالب مرتبط

آگهی