آدم ربايان تاجر فرانسوي را رها کردند | افغانستان | DW | 20.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آدم ربايان تاجر فرانسوي را رها کردند

يک تاجر فرانسوي که درماه گذشته درجنوب افغانستان به گروگان گرفته شده بود، بنابه اظهار وزارت خارجه فرانسه ، همراه با دوهمکارافغانش سالم رها شده است.

هرچند هیچ گروه مسوولیت این آدم ربایی را نگرفته است، اما مقامات افغانستان طالبان را عامل آن می دانند

هرچند هیچ گروه مسوولیت این آدم ربایی را نگرفته است، اما مقامات افغانستان طالبان را عامل آن می دانند

جان فريک هاوس تاجر 37 ساله فرانسوي درراه سفر ازکابل به قندهار همراه با دوهمکارافغانش گروگان گرفته شده بودند.

يک مقام وزارت خارجه فرانسه گفته است که " وضع صحي وي خوب است ودرراه برگشت به فرانسه مي باشد.

مقامات فرانسوي درمورد شرايطي که موجب آزادي وي شده است، معلومات نداده اند، اما مقامات افغاني گفته اند که فرانسه قبول نموده بود تا براي آدم ربايان پول جهت آزادي گروگانها داده شود. گفته مي شود که ربايندگان وي طالبان بوده اند.

حاجي تاج محمد موسي عضو شوراي ولايت غزني که ازولسوالي اي که فريک هاوس درآنجا به گروگان گرفته شده بود گفته است که :" مسئله پولي بوده است".

موسي گفته است که طالبان اول مي خواستند شش تن اززندانيان آنها آزاد گردند، تا فريک هاوس درمقابل رها شود. اما حکومت افغانستان اين تقاضا را رد کرد. موسي افزوده است: " بالاخره وي دربدل پول آزاد شد وپول را پرداخت".

فريک هاوس پيش ازآنکه به تاريخ 29 ام ماه مي درولسوالي گيلان غزني به گروگان گرفته شود، براي چند سال درافغانستان بوده است. او درآنجا يک شرکت ساختماني داشت. تا کنون هيچ گروهي مسووليت گروگان گرفتن او را بردوش نگرفته است.

يک افسر استخباراتي عاليرتبه افغانستان درکابل گفته است:"آنها وي را امروز صبح درولايت وردک که همسايه غزني مي باشدرها کردند ووي به نمايندگان سفارت فرانسه تسليم داده شد".افسرنامبرده طالبان را براي ربودن اين فرانسوي متهم ساخته است. وي گفته است:" طالبان دراول خواهان رها ساختن زندانيان طالب ازمحبس افغانستان بودند ، اين تقاضاي آنها توسط حکومت افغانستان پذيرفته نشد".

بنابه گفته اين مقام استخباراتي ؛ دراثر تقاضاي سفارت فرانسه درکابل ، خانواده هاي قربانيان گروگانگيري با گروگان گيرها مستقيما ً داخل مذاکره شدند.

وي افزوده است:" زنداني اي تبادله نشد وآنها پس ازمذاکره خانواده هاي شان رها شدند".

وزارت خارجه فرانسه طي اعلاميه اي درپاريس گفته است که مقامات فرانسوي از" تامل واحتياط" براي " پايان دادن خوب وسريع اين حادثه " کارگرفته اند.

دراعلاميه وزارت خارجه فرانسه گفته مي شود که ما" ازهمه کساني که براي رهايي آنها کمک کرده اند، به ويژه مقامات افغانستان تشکر مي نماييم".

" ما مي خواهيم بيشتر ازهميشه ازخطراتي که شهروندان ما درافغانستان به آن مواجه اند تاکيد نماييم".

مطالب مرتبط

آگهی