آخرين مناظره تلويزيوني بين مک کين واوباما نامزدان انتخاباتي رياست جمهوري امريکا | آلمان و جهان | DW | 16.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آخرين مناظره تلويزيوني بين مک کين واوباما نامزدان انتخاباتي رياست جمهوري امريکا

اين بار انتقادها و اعتراضهاي بيشتر و مستقيم تر از دو بار گذشته بين هردو كانديد رياست جمهورى امريکا ، جان ميك كين نامزد حزب جمهورى خواهان و بارك اوباما از حزب ديموكراتان صورت گرفت۰

اوباما ومک کین با شدت مواضع یکدیگر را مورد حمله قرار دادند

اوباما ومک کین با شدت مواضع یکدیگر را مورد حمله قرار دادند

ميك كين اوباما را ملامت كرد، ميخواهد تصديهاى كوچك را زير پرداخت ماليات بيشتر قراردهد۰ ميك كين گفت، او مخالف افزايش ماليات ميباشد۰

اوباما بنوبهء خود ميك كين را بباد انتقاد گرفت که در نظر دارد، سياست مالياتى و اقتصادى بوش را ادامه دهد

۰

ميك كين در مقابل خاطر نشان ساخت:

"سناتور اوباما، من رييس جمهور بوش نيستم، اگر ميخواهيد عليه بوش قيام كنيد، بايد اينكار را ۴ سال پيش ميكرديد"۰

اوباما در مقابل گفت:

"اگر گاهگاهى اشتباهاً سياست شمارا بعوض سياست بوش ميفهمم، ازين خاطر است، كه شما در مسايل مهم اقتصادى چون سياست ماليات، انرژى يا قايل گرديدن اولویتها در مصارف دولت، پشتيبان سرسخت شيوهء بوش ميباشيد".

وقتی که اوباما سیاستهای اقتصادی مک کین را زیرعنوان بوش مورد انتقاد قرار می داد، مک کین گفتم من بوش نیستم

وقتی که اوباما سیاستهای اقتصادی مک کین را زیرعنوان بوش مورد انتقاد قرار می داد، مک کین گفتم " من بوش نیستم"

هردو طرف همچنان يكديگر خود را ملامت كردند که حين تبليغات انتخاباتى از وسايل منفى استفاده ميكنند، از جمله رابطهء اوباما با فعال و دانشمند ضد جنگ ويتنام پروفيسور ويليام آيرس، كه در دههء ۶۰ و ۷۰ بحيث مخالف ضد جنگ ويتنام فعاليت داشت و حالا در دانشگاه شيكاگو كرسى استادى دارد۰

قبلا" نامزد مقام معاونيت رياست جمهورى حزب جمهورى خواهان سارا پالين اوباما را بدين مناسبت دوست تروريستان خطاب كرده بود.

اوباما مقابلتا" ياد آور گرديد:

"فكر ميكنم ، اینکه اين موضوع در تبليغات انتخاباتى براى شما يك نقش مهم را دارا ميباشد، خود نشان دهندهء نحوهء مبارزات انتخاباتى شما ميباشد۰"

در کل ميتوان گفت، نامزدحزب د يمو كراتان قادر به دفع اعتراضهاى حريف جمهورى خواه خود شده توانست۰ اوباما، ميك كين را هشدار داد، ملت امريكا خواهان شنيدن بحث روى مسايل عملى و مهم روزمره ميباشد۰

محل مناظره انتخاباتى هردو حريف سياسى دانشگاه هوفستراد رد لانگ آيلند در ۳۰ كيلومترى شهر نيو يارك بود۰

همچنان در بين مسايل مربوط سياست داخلى بايد از قانون سقط جنين نام برد، كه البته ميك كين مخالف آن ميباشد

۰

در مسايل اقتصادى ميك كين از آزادى تجارت و اوباما از كنترول آن ابراز عقيده كردند۰ و نيز در بخش بيمه هاى صحى ميك كين طرف آزاد بودن سهم انفرادى و اوباما حتمى بودن بيمهء صحى را ميخواهد۰ در آنچه هردو نامزد نظر مشترك دارند، تقويهء بخش آموزش ميباشد۰

مطالب مرتبط

آگهی