آخرين شانس براي پيروزي مذاکرات دوحه | آلمان و جهان | DW | 21.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آخرين شانس براي پيروزي مذاکرات دوحه

كنفرانس سازمان تجارت جهانى، كه به خاطر برگذارى مجالس مهم آن در شهر دوحة پايتخت قطر بنام "مذاکرات دوحة " نيز ياد ميگردد، سر از دوشنبه با اشتراك نمايندگان اتحاديهء اروپا و 30 كشور در شهر ژنيو سويس داير ميگردد۰

دراین همایش سازمان تجارت جهانی وزرای بیش از30 کشورجهان شرکت نموده اند

دراین همایش سازمان تجارت جهانی وزرای بیش از30 کشورجهان شرکت نموده اند

پاسكال لامى رييس سازمان تجارت جهانى، اين نشست ژنيو را آخرين چانس در به ثمر رسانيدن دور دوحة غرض تطبيق برنامه هاى بين المللى آزاد سازي تجارت جهانى در روند جهانى شدن ميداند۰

در قرارداد سازمان تجارت جهانى دو نقطهء عمده برجسته مي باشد: مهيا گرديدن زمينهء فروش محصولات کشورهاي رو به انكشاف وکشورهاي تازه عروج يافته صنعتي دربازار هاي كشورهاى انكشاف يافته و صناعتى و باز شدن بازارهاي كشورهاى رو به انكشاف، وکشورهاي تازه عروج يافته صنعتي به روي کشورهاي انکشاف يافته وصناعتي مي باشد. اين برنامه اي است کهبراى پياده شدن آن از آغاز دور دوحة از ۷ سال به اينسو بين ۱۵۲ كشور عضو صحبت و بحث ميشود۰

هارالد فون ويتسكه، کارشناس تجارت زراعتى و استاد اين رشته در دانشگاه نامدار الكساندر فون هومبولت برلين عقيده دارد:"پيشنهاد هاى نو از پيشنهاد هاى گذشته چندان تفاوتى ندارند، ولى در قبال افزايش روز افزون قيمها در كشورهاى تازه عروج يافته صنعتي ، اتحاديهء اروپا وايالات متحده امريکا ، كه با پرداخت يارانه به منظور عرضهء نازل محصولات شان غرض توانايى رقابت با خارج از کشاورزان خود حمايت مينمايند، احتمال قبول سيستمهاى آزاد بين المللى تجارت زراعتى در آنها ديده ميشود، كه در آن دولتها از مداخله باز داشته ميشوند۰"

مخالفان همایش ژنوی سازمان تجارت جهانی دراندونیزیا همزمان با دایر شدن کنفرانس چنین اعتراض می کنند

مخالفان همایش ژنوی سازمان تجارت جهانی دراندونیزیا همزمان با دایر شدن کنفرانس چنین اعتراض می کنند

در بين اهل فن اين شعار جاريست: تنها در صورتيكه قيمتهاى محصولات زراعتى در بازارهاى بين المللى بالا باشد، براى زارعين حايز مفاد است و به اصطلاح عوام واره ميكند۰

قابل ياد آوري است، تنها اتحاديهء اروپا در بودجهء سال جارى اش مبلغ ۳۶ مليارد دالر را بحيث كمك هاى پولى براى کشاورزان خود اختصاص داده است۰

حمايت پولى ايالات متحده امريکا از زارعانش بالغ بر ۱۳ مليارد دالر ميباشد۰

آگهی