آتش سوزی منزل ترکها در شهر زولینگین بعد از 15 سال | آلمان و جهان | DW | 29.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آتش سوزی منزل ترکها در شهر زولینگین بعد از 15 سال

از حملۀ ناشي از احساس دشمني با خارجي ها در شهر زولينگين 15 سال مي گذرد. اما اين حادثه عميقاًً در خاطرۀ جمعي نقش شده است، چنانچه شويبله وزير داخلۀ آلمان از آن به درستي به عنوان "بخشي از فرهنگ خاطرۀ ما" ياد کرده است.

آتش سوزی در منزل ترکها به وسیلۀ راستی های افراطی آلمان در 15 سال قبل

آتش سوزی در منزل ترکها به وسیلۀ راستی های افراطی آلمان در 15 سال قبل

. مراد از "ما" جامعۀ آلماني و دو ونيم ميليون جمعيت ترک ها است که امروز در آلمان زندگي مي کنند.

اين واقعيت که ترک هاي آلمان بعد از گذشت 15 سال حمله در زولينگين، با چگونه سوء ظني واکنش نشان مي دهند، حادثۀ غم انگيز آتش سوزي در شهر لودويگسهافن چند ماه قبل نشان مي دهد که در اثر آن همچنان انسان هاي زيادي هلاک شدند؛ اما برخلاف حادثۀ زولينگين به احتمال زياد عامل و انگيزۀ دشمني با خارجي ها نبوده است.

تبليغات خصمانۀ رسانه هاي خبري ترکي در آلمان در مقصر ساختن پيش داورانۀ آلماني ها در اين حادثه، آتش اضافي درهيزم افگند. مباحثات شديدي که هفته ها در بارۀ سياست درهم آميزي ترک ها صورت گرفت، روشني بر رابطۀ ناجور ميان جامعۀ آلماني و ترک ها اين بزرگترين گروه مهاجر در ميان خارجي هاي مقيم کشور انداخت.

آتش سوزی در منزل یک خانوادۀ ترکی در شهر لودویگسهافن در چهار ماه قبل

آتش سوزی در منزل یک خانوادۀ ترکی در شهر لودویگسهافن در چهار ماه قبل

مباحث به روشني آشکار ساخت که هر دو جانب، آلماني ها و ترک ها در آلمان بايد خود را به سوي همديگر حرکت بدهند و به اين وسيله خود را با دانايي هاي ناراحت کننده مواجه سازند:

جامعۀ آلمان بايد بالاخره بپذيرد که آلمان يک سرزمين مهاجرين است؛ آلماني ها اين واقعيت را زمان طولاني ناديده گرفتند. و جامعۀ آلمان نيز بايد بالاخره وضعيت بسيار نابسامان آموزشي اکثريت اطفال ترکي را تحت کنترول درآورد.

دست کم پس از مطالعات اخير در بارۀ آموزش مهاجرين مي دانيم که عامل چانس بد آموزشي براي اطفال مهاجر ترکي، قبل از همه در تفاوت هاي اجتماعي است. اطفالي برخاسته از خانواده هاي که نظر به خاستگاه اجتماعي شان ارزش کمتر به آموزش قايل هستند، از همان آغاز دورنماي کمتر براي ارتقاي شغلي دارند. جامعۀ آلماني بايد شديدا ً چانس هاي آموزشي اطفال مهاجر ترکي را به جلو برند؛ مثلا ً به وسيلۀ مدارس سالانۀ مقدماتي تا نواقص و کمبودي هاي آشنايي به زبان به موقع برطرف گردند. مدارسي با برنامه هاي درسي در طول روز نيز به درهم آميزي اطفال آلماني و ترکي کمک مي نمايد. و ديگر آلمان بايد بر اين نکته تاکيد کند که مضامين اسلامي در چهارچوب برنامه هاي آموزشي دولتي عملي گردند.

از طرف ديگر بايد مهاجرين ترکي در آلمان بپذيرند که هدف ادغام است. نه دوري گزيدن، بلکه نزديک شدن در جامعۀ آلماني و پذيرفتن قاعده هاي آن، مثلا ً اصل تساوي مرد و زن بايد طبيعي پنداشته شود. و کسي که مي خواهد در دراز مدت در آلمان زندگي کند، بايد آماده به يادگيري زبان آلماني باشد. زيرا تسلط بر زبان آلماني کليد براي ارتقاي شغلي است.

شویبله وزیر داخلۀ آلمان: آتش سوزی در زولینگین بخشی از قرهنگ خاطرۀ ماست

شویبله وزیر داخلۀ آلمان: آتش سوزی در زولینگین بخشی از قرهنگ خاطرۀ ماست

بالاخره رسانه هاي خبري بي شمار ترکي در آلمان بايد مسووليت براي ادغام ترک ها را به عهده گيرند. گزارشهاي خصمانۀ رسانه هاي ترکي در باره حادثۀ آتش سوزي در چند ماه پيش که انگيزۀ ضد خارجي نداشت، خلاف اين انتظار بود. اما با همه اين ها تلاش هاي سودمندي نيز در چند سال اخير از هردو جانب در راستاي نزديکي آنها صورت گرفته است که نمي توان آن ها را ناديده گرفت، مثلاً نشست ها و کنفرانس هاي منظم در باره ادغام بخشي از جانب نمايندگان گروه هاي ترکي و آلماني از جملۀ اين تلاش ها هستند. اما بايد اعتراف کرد که براي همزيستي مسالمت آميز آلماني ها و ترک ها کار هاي بسيار و سختي در پيش رو است.

آگهی