آتش بس و حذف نامهاي رهبران طالب از ليست سياه بحث دومين روز جرگه صلح | افغانستان | DW | 03.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

آتش بس و حذف نامهاي رهبران طالب از ليست سياه بحث دومين روز جرگه صلح

حذف نام رهبران طالبان از ليست سياه سازمان ملل متحد و آتش بس ميان دولت و طالبان دو بحث مهم در کميسيون هاي جرگه مشورتي صلح بود.

مشورتی صلح در 28 کمیسیون مختلف درعقب درهای بسته حذف نامهای طالبان و آتش بس را مورد بحث قرار دادند

امروز 1500 عضو جرگه مشورتی صلح در 28 کمیسیون مختلف درعقب درهای بسته حذف نامهای طالبان و آتش بس را مورد بحث قرار دادند

در دومين روز جرگه مشورتي صلح اشتراک کنندگان جرگه به 28 کميسيون تقسيم شده و هر کميسيون روي راه هاي مذاکره و مصالحه با گروه هاي مخالف دولت بحث کردند. در برخي از اين کميسيون ها گفته شده که بايد زندان هاي گوانتانامو و بگرام که توسط امريکايي ها ايجاد شده مسدود شوند.

اما شماري از تحليل گران به اين نظراند که براساس اظهارات رييس جمهور کرزي در روز اول جرگه صلح، مخالفين يک قدم ديگر از پروسه صلح دور تر رفتند.

شرط اصلي طالبان و حزب اسلامي براي حاضر شدن بر سر ميز مذاکره با دولت، خارج شدن نيروهاي خارجي از افغانستان است. اما روز گذشته هم رييس جمهور کرزي و هم صبغت الله مجددي رييس مشرانو جرگه ، با رد اين خواست مخالفين گفتند؛ در صورتي خروج اين نيروها، کشور ديگري افغانستان را اشغال خواهد کرد.

از گفته هاي ديروز رييس جمهور کرزي معلوم بود که هدف از جرگه مشورتي صلح تشويق آن عده از طالبان به برگشت به زندگي عادي است که به دلايل فشارها و آزار و اذيت نيروهاي دولتي و خارجي خانه هاي شان را ترک کرده و به صفوف مخالفين پيوسته اند.

اما شماري از تحليل گران به اين نظرند که چنين شرط هايي منجر به دوري بيشتر طالبان از گفتگو خواهد شد. انجنير يونس فکور تحليل گر مسايل سياسي افغانستان مي گويد دولت افغانستان و دوستان بين المللي حکومت تلاش دارند تا قانون اساسي حفظ شود و ارزش هاي حقوق بشري که در هشت سال گذشته بدست آمده در مذاکره با طالبان از دست نروند و اين خود نشان مي دهد که طالبان يک قدم ديگر نيز از دولت فاصله خواهند گرفت :"برايش مي گويي که تو را در عربستان سعودي جاي مي دهم، او مي گويد من ترا از کابل مي کشم، ديديد که ديروز در جرگه برايش ثابت ساخت در هرکجايي که هستي حتا در مغزت هم با (تو)هستيم. اين يک زيگنالي بود از سوي طالبان، پاکستان را دل آسا کن و کساني که در افغانستان سبب فساد و کشت و کشتار طالب شده از ميان ببر، در غير اين راکت باران مي شوي."

کدام ميکانيزم؟

مقامات در دولت افغانستان افغانستان مي گويند جرگه مشورتي صلح مي تواند چوکات واحد و منظمي را براي مذاکره با طالبان به وجود آورد.

به گفته ي اين مقامات پيش از اين تلاش هاي پراکنده و ناهماهنگ براي مذاکره و مصالحه با طالبان وجود داشت و دولت افغانستان چوکات مشخصي براي گفتگو با مخالفين در اختيار نداشت.

برهان الدين رباني رييس جرگه مشورتي صلح روز گذشته گفت نبايد شرط هاي دشوار و بزرگ در برابر مخالفين گذاشته شوند زيرا به گفته ي او اين شرط هاي بجاي اين مخالفين را با دولت نزديک تر کند فاصله ي آنهارا از اين هم بيشتر مي کند.

اما نهادهاي مدافع حقوق بشر و جامعه ي مدني همواره تاکيد کرده اند که ارزش هاي حقوق بشري نبايد قرباني مذاکره با طالبان شوند.

شمس الله احمدزي رييس ساحوي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل مي گويد رييس جمهور کرزي در سخنراني خود در روز اول جرگه واضح ساخت که با طالباني که مخالف قانون اساسي هستند گفتگو نخواهد شد:" اين نگراني هارا صحبت هاي ديروز جلالت مآب حامد کرزي رييس جمهور کشور ما مرفوع ساخت بخاطر اين که مشخص ساخت که فقط نشست با کساني که آنها قانون اساسي افغانستان را مي پذيرند (صورت مي گيرد)."

خطوط سرخ

بارک اوباما رييس جمهور امريکا در سفر حامد کرزي به ايالات متحده امريکا گفت در مذاکره با طالبان بايد قانون اساسي افغانستان احترام شود و با طالباني که با شبکه القاعده ارتباط دارند، مذاکره نشود.

به نظر تحليل گران، اين سخنان بارک اوباما خطوط سرخي بود که در رابطه به مذاکره با طالبان، در برابر رييس جمهور کرزي کشيده شد.

رييس جمهور کرزي در سخنراني خود در نخستين روز جرگه گفت با طالباني که دست به کشتار مردم مي زنند و تاسيسات عام المنفعه را تخريب مي کنند هرگز مذاکره نخواهد شد و اين گروه از طالبان، مورد بخشش قرار نخواهد گرفت.

طرح تهيه شده حکومت براي جرگه صلح

در روزهاي پيش از برگزاري جرگه صلح روزنامه هاي افغانستان طرحي را افشا کردند که از سوي حکومت تهيه شده و قرار است در جرگه مشورتي صلح، براين طرح، مهر تاييد زده شود.

دادن پناهندگي سياسي براي رهبران طالبان در کشور سومي، پيدا کردن زمينه هاي کار براي طالباني که به پروسه صلح مي پيوندند و حفظ امنيت جاني و مالي طالبان مهم ترين نکات اين طرح است.

برخي از تحليل گران در رابطه به فراهم کردن زمينه هاي کار براي طالبان مي گويند اگر چنين ميکانيزمي از سوي جرگه صلح تدوين شود در آن صورت اول تمام مردم افغانستان بايد طالب شوند بعد صاحب کار و روزگار گردند.

آقاي حيران مي گويد در صورتي که جرگه مشورتي صلح به چنين توافقي برسد، ساکنان مناطق آرام افغانستان نيز وادار مي شوند تا براي پيداکردن کار تفنگ بدست گيرند و از طريق جنگ و مخالفت صاحب کار شوند:"بايد براي تمام افغانها زمينه (کار) فراهم شود زيرا براي کساني که مي جنگند اين زمينه برابر مي شود در آن صورت آنهايي که در آرامي بسر مي برند نيز مي گويند ما هم بايد براي بدست آورد کار جنگ کنيم. تا براي ما هم زمينه مساعد شود."

شماري از تحليل گران به اين نظرند که رييس جمهور کرزي مي خواهد وزارت خانه هايي که هنوز وزير ندارند براي طالبان و حزب اسلامي اختصاص دهد. و از طريق شريک ساختن گروه هاي مخالف به قدرت، مخالفت ها با دولت را کاهش دهد.

گزارشگر: حسين سيرت

ويراستار: رسول رحيم

آگهی