Гледај видео 08:48

Видео | Теми 08:48

Димитров: „Немаме луксуз да пропуштаме историски можности за напредок“