ویدیو | ایران 02:20

"روز قدس"؛ اعتراض به جمهوری اسلامی مقابل مسجد ایرانی هامبورگ