1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW

Φιλελεύθερο Kόμμα Γερμανίας (FDP)

Θέμα

To κόμμα των Ελευθέρων Δημοκρατών ή Φιλελευθέρων (FDP) συμμετείχε ως εταίρος σε κυβερνητικούς συνασπισμούς στις περιόδους 1949-1956, 1961-1966, 1969-1998 και 2009-2013.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα