1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ελβετία
Εικόνα: Axpo

Υδροηλεκτρική ενέργεια

Η υδροηλεκτρική ενέργεια ανήκει στις λεγόμενες «καθαρές» μορφές ενέργειας, καθώς δεν βασίζεται στην αξιοποίηση ορυκτών καυσίμων. Για πολλούς λόγους είναι ωστόσο μια αμφιλεγόμενη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων