1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW

Προπαγάνδα

Θέμα

Προπαγάνδα θεωρείται η συστηματική προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης. Καθοριστικό στοιχείο της είναι η χειραγώγηση ειδήσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και τα λεγόμενα "fake news".

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα